9 października 1610 roku na Kreml wkroczyły chorągwie Rzeczypospolitej, dowodzone przez hetmana polnego koronnego Stanisława Żółkiewskiego. Wydarzenie to było poprzedzone spektakularnym zwycięstwem Żółkiewskiego pod Kłuszynem, które przyspieszyło pertraktacje.

Stanisław Żółkiewski bez konsultacji z Zygmuntem III i wbrew jego planom, doprowadził do podpisania ugody z bojarami.

Król ostatecznie wydał zgodę na koronację syna jednak ostateczną decyzję pozostawiał Parlamentowi. Nie zgadzał się również na oddanie zdobytych terenów oraz uważał, iż wyśle syna dopiero kiedy w państwie moskiewskim nastanie wewnętrzny pokój, a kandydatura Władysława będzie powszechnie uznana.

W porozumieniu ze zwolennikami Władysława wojska Rzeczypospolitej wkroczyły do Moskwy i zajęły Kreml.

Mennica moskiewska rozpoczęła bicie srebrnych kopiejek z imieniem nowego cara Władysława Wazę.

Źródło: wb24/historykon.pl

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)