W 79. rocznicę bitwy pod Lenino delegacja ambasady RP w Mińsku złożyła kwiaty pod pomnikiem poległych kościuszkowców w Lenino (obwód mohylewski). Dokładnie 79 lat temu w okolicach tej miejscowości dawni więźniowie sowieckich łagrów stoczyli krwawy bój z Niemcami.

Bitwa pod Lenino, stoczona w październiku 1943 r., miała być jednym z elementów pierwszej fazy sowieckiej ofensywy strategicznej na Białorusi, która stworzyłaby dogodne warunki do wejścia Armii Czerwonej na ziemie II Rzeczypospolitej i dalszego natarcia na zachód, w kierunku Berlina. Ponieważ wspomniana ofensywa miała, prócz militarnego, wielkie znaczenie polityczne, w Moskwie uznano za celowe, by wzięła w niej udział 1. Dywizja Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. Formacja dowodzona przez gen. Zygmunta Berlinga była narzędziem Józefa Stalina, który za jej pośrednictwem zamierzał zdobyć poparcie społeczeństwa polskiego i międzynarodowe uznanie dla przyszłego, całkowicie zależnego od Moskwy, rządu nad Wisłą złożonego z komunistów.

Udział 1. DP w bitwie pod Lenino zakończył się sromotną klęską i stratą ponad 3 tys. żołnierzy. Nie przeszkodziło to jednak komunistom wykreować zafałszowanego obrazu starcia, czyniącego z wojskowej katastrofy mit założycielski tzw. Ludowego Wojska Polskiego i polsko-sowieckiego braterstwa broni w II wojnie światowej.

Źródło: wb24.org/IPN

Fot. Twitter/@PPolskiej

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)