Władze Lidy usunęły z płyty nagrobnej dowódcy kompanii w IV batalionie 77. Pułku Piechoty Armii Krajowej ppor. Jerzego Bakłażca “Pazurkiewicza” informację o tym, kim był i jak zginął. Pazurkiewicz został schwytany przez sowieckich oprawców podczas walki z oddziałem Ragnera i powieszony w Lidzie.

Obecnie na tablicy zachowała się jedynie informacja o tym, że ppor. Jerzy Bakłażec był nauczycielem z Lidy wraz z datą jego śmierci i pożegnaniem żołnierskim „Cześć Jego Pamięci!”

Jerzy Bokłażec ps. „Pazurkiewicz” w stopniu podporucznika dowodził kompanią w 4. batalionie 77. Pułku Piechoty AK. Po lipcu 1944 roku jeden z zastępców ppor. Czesława Zajączkowskiego ps. „Ragner”. Ujęty przez NKWD w nocy 27/28 listopada 1944 roku, podczas odwiedzin u rodziny. Został powieszony w publicznej egzekucji w Lidzie w lutym 1945 roku. Naoczni świadkowie egzekucji mówili, że tuż przed śmiercią wykrzyknął: „Niech żyje Polska!”

Źródło: wb24.org/bliskopolski.pl

Fot. facebook.com/polskastrefa.org/

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)