Od sierpnia 2020 r. Białorusini otrzymali prawie 40 tys. wiz humanitarnych i ponad 53 tys. wiz w ramach programu Business Harbor.

Według stanu na 30 września br. w Polsce mieszkało 59 327 obywateli Białorusi. Spośród nich 29 tys. posiada zezwolenie na pobyt stały, a 24 tys. tymczasowe.

Odnotowuje się, że od sierpnia 2020 r. Białorusini otrzymali prawie 40 000 wiz humanitarnych i ponad 53 000 wiz w ramach programu Business Harbour.

O pomoc międzynarodową w Polsce wystąpiło ponad 5000 osób, w tym 2399 w tym roku. Tylko 20 z nich zostało odrzuconych. 851 spraw pozostaje w toku – informuje Białoruskie Centrum Solidarności powołując się na Urząd do Spraw Cudzoziemców RP.

Źródło: polskieradio.pl

Fot. Euroradio

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)