Dziś w Białymstoku zakończyła się międzynarodowa konferencja “Polacy na Białorusi od Powstania Styczniowego do XXI wieku”. Tegoroczna, szósta już edycja poświęcona była Kościołowi Katolickiemu.

Konferencja, skupiająca badaczy zainteresowanych losami Polaków na Białorusi, odbywała się od 2017 r. w Grodnie. Z uwagi na stan stosunków polsko-białoruskich w 2021 r. przeprowadzono ją w Wilnie, a w tym roku znalazła przyjazną przestrzeń w Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku.

Może być zdjęciem przedstawiającym 10 osób i ludzie stoją

W czasie uroczystej inauguracji spotkania w czwartek 3 listopada wystąpili: Jarosław Książek – były Konsul Generalny RP w Grodnie, abp Józef Guzdek, prof. Wojciech Śleszyński – dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru, prof. Jan Malicki – dyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, Marek Zaniewski – reprezentant Związku Polaków na Białorusi oraz Anna Kietlińska – prezes Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Może być zdjęciem przedstawiającym 6 osób, ludzie stoją i w budynku

Może być zdjęciem przedstawiającym 6 osób

W ciągu trzech dni naukowcy zaprezentowali stan badań oraz podjęli dyskusję na takie tematy jak polityka władz carskich wobec Kościoła Katolickiego, strategia sowieckich represji antykatolickich czy Kościół Katolicki w polityce władz współczesnej Białorusi. Nie zabrakło również prezentacji sylwetek zasłużonych duchownych katolickich oraz referatów na temat poszczególnych parafii i ich losów.

Z konferencją powiązane jest wydanie publikacji „Polacy na Białorusi od Powstania Styczniowego do XXI w. Tom VI” w ramach serii wydawniczej Bibliotheca Europae Orientalis.

Wydarzenie zorganizowali: Studium Europy Wschodniej UW, Związek Polaków na Białorusi oraz Muzeum Pamięci Sybiru.

Źródło: MPS

Fot. Facebook/Muzeum Pamięci Sybiru

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)