Pułkownik Weronika Sebastianowicz ps. „Różyczka” urodziła się 15 listopada 1931 r. we wsi Pacewicze w pow. wołkowyskim. Obchodzi dziś 91. urodziny. Pamiętamy. 

Weronika Sebastianowicz została żołnierzem Armii Krajowej w wieku trzynastu lat. Wtedy też otrzymała pseudonim „Różyczka”. Podczas II wojny światowej służyła w Nowogródzkim Okręgu AK. Po 1945 roku działała w podziemiu antykomunistycznym aż do aresztowania 7 kwietnia 1951 r. Wraz z rodzicami trafiła do sowieckiego więzienia. Została skazana na karę 25 lat pozbawienia wolności. Wróciła z zesłania do Workuty w 1955 r.

Od początku lat 90. działa w organizacjach polskich, m.in. jest prezesem Stowarzyszenia Żołnierzy AK na Białorusi, działającego przy Związku Polaków na Białorusi. Z tego powodu doświadczała szykan ze strony władz białoruskich. W czerwcu 2013 r. została skazana przez Sąd Rejonowy w Szczuczynie na karę grzywny za zorganizowanie „nielegalnego zgromadzenia”. Sprawa dotyczyła uroczystości, która odbyła się 12 maja tego roku w Raczkowszczyźnie. Ustawiono wówczas i poświęcono krzyż upamiętniający śmierć ostatniego dowódcy polskiego podziemia niepodległościowego na Białorusi – podporucznika Anatola Radziwonika, który zginął w 1949 r. podczas sowieckiej obławy. W czerwcu 2014 r. stanęła przed sądem w Grodnie, sądzona za zbiórkę świątecznych paczek dla AK-owców.

Za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność społeczną i kombatancką została w 2012 r. odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2015 r. otrzymała Nagrodę „Świadek Historii” dla osób i organizacji spoza Polski, przyznawaną przez Instytut Pamięci Narodowej.

Źródło: wb24.org/IPN

Fot. YouTube/Muzeum2wojny

Wysyłam
Ocena czytelników
5 (1 vote)