Liceum Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego w Mińsku wraz z KGB organizuje konkurs kulturalno-patriotyczny „Pierwszy wśród równych”, poświęcony przewodniczącemu sowieckiej Czeki Feliksowi Dzierżyńskiemu. Informacja o tym pojawiła się na stronie internetowej placówki oświatowej.

W konkursie mogą wziąć udział zarówno nauczyciele, jak i uczniowie liceów. Proponuje się im pokazanie swoich talentów w sześciu nominacjach. Na przykład w jednym z nich uczestnicy proszeni są o narysowanie komiksu na temat życiorysu i działalności publicznej Feliksa Dzierżyńskiego.

Konkurs trwa od 1 października do 10 grudnia 2022 roku. Oprócz „edukacji patriotycznej młodzieży” jej celami są m.in.:
– popularyzacja dziedzictwa historycznego wybitnego rodaka Białorusina, założyciela CzeKa-KGB, Feliksa Dzierżyńskiego, za pomocą opowieści graficznych (komiksów);
– zwrócenie uwagi młodzieży na bohaterski wyczyn czekistów-bohaterów Związku Radzieckiego za pomocą materiałów wideo w formacie krótkich filmów;
– stworzenie nowoczesnych utworów literackich, muzycznych i choreograficznych, które na wysokim poziomie artystycznym przedstawiają pozytywny wizerunek pracownika organów bezpieczeństwa państwa, jak najbardziej obiektywnie przedstawiają działalność KGB;
– rozwój oprogramowania wykorzystującego technologie informatyczne sprzyjające rozwojowi zainteresowań zawodem służb specjalnych.

Konkurs odbywa się w sześciu nominacjach. Wśród nich są „powieść graficzna (komiks)”, „wirusowe wideo”, „literatura”, „muzyka”, „choreografia”, „rozwiązanie cyfrowe”.

Oto na przykład, co należy rozumieć przez „opowieść graficzna (komiks)”. W rozporządzeniu o przeprowadzeniu konkursu jest napisane, że chcący wziąć w nim udział powinni przygotować historyjkę (komiks), która ilustrowałaby drogę życiową i działalność publiczną Feliksa Dzierżyńskiego. Praca powinna ukazywać „wybitną rolę Dzierżyńskiego jako założyciela służby specjalnej, nakreślać najjaśniejsze momenty jego życia, cytować i wzbudzać zainteresowanie dalszym badaniem jego spuścizny historycznej”. Na wszystko uczestnicy mają od 5 do 20 stron formatu A4. Praca może być wykonana ręcznie, za pomocą programu komputerowego lub kombinacji obu.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do końca roku. Laureaci zostaną nagrodzeni 20 grudnia podczas wydarzeń poświęconych obchodom 105-lecia organów bezpieczeństwa państwa. Nagrodą dla zwycięzcy w każdej kategorii jest dyplom i 2500 rubli (1000 USD).

Źródło: east24.info/zerkalo.io

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)