Kongres Młodzieży Polonijnej zapowiedział konkurs dla młodych ludzi z polskimi korzeniami pod tytułem “Kocham Polskę – BÓG, HONOR, OJCZYZNA”. Celem inicjatywy jest angażowanie młodzieży, promowanie wartości patriotycznych oraz zwiększanie świadomości dotyczącej historii i kultury Polski.

Zachęcamy do udziału w konkursie młodzież z polonijnych środowisk oraz osoby pochodzenia polskiego, które mieszkają poza granicami Polski, bez względu na kraj zamieszkania. Mogą w nim wziąć udział także osoby, które obecnie studiują lub uczą się w Polsce, ale na stałe zamieszkują za granicą.

Celem konkursu jest pogłębianie m.in.: poczucia bycia dumnym z Polski, historii kraju, bycia Polakiem, dbania o dobre imię Polski, niezależnie od kraju zamieszkania, dbałość i pielęgnacja tradycji rodzinnych Polaków i osób pochodzenia polskiego, troska o pielęgnację kultury i tradycji polskiej. Inicjatywa zachęca także młodych ludzi do budzenia zainteresowania i motywacji w poznawaniu historii powszechnej, jak i małych lokalnych, rodzinnych ojczyzn. Założenia te wpisują się w aktywność wielu środowisk polonijnych.

Dla laureatów konkursu są przewidziane atrakcyjne nagrody.

Regulamin konkursu oraz bliższe informacje znajdują się na stronie www.ekomaika.pl.

Fot. urodzenipatrioci.pl

Wysyłam
Ocena czytelników
5 (1 vote)