W środę, 7 grudnia, w Ratuszu Wileńskim odbędzie się wernisaż wystawy „Chwała Rzeczypospolitej – Wojewódzki Mundur Szlachecki”. Wystawa ukaże piękno sztuki i rzemiosła artystycznego budujących splendor Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Narodowy strój szlachecki przynależny tak województwom koronnym, jak i litewskim wprowadzi widzów w oszałamiający bogactwem świat potężnego państwa, które stojąc na skrzyżowaniu jakże wielu kultur i cywilizacji, skupiało i twórczo przetwarzało w sobie ich wielką sztukę, dziedzictwo i tradycję.

Wystawa połączy scenograficzną ekspozycję zbudowaną w formie korowodu Poloneza złożonego z replik par strojów szlacheckich, gdzie postacie męskie ubrane zostaną w repliki mundurów wojewódzkich, a postacie kobiece w piękne suknie. Poza replikami strojów szlacheckich pojawią się oryginalne i unikalne przedmioty historyczne pochodzące z kolekcji prywatnej. Wystawę wzbogaci ekspozycja pasów kontuszowych i makat buczackich, koncert oraz prezentacja multimedialna. Ponadto bogaty katalog zaprosi odbiorcę w fascynujący świat Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

W 1776 r. sejm Rzeczypospolitej Obojga Narodów podjął decyzję o ustanowieniu mundurów szlacheckich dla województw i najważniejszych powiatów litewsko-polskiego państwa. Już w 1778 r. posłowie przybywali na sejmy i sejmiki w ustanowionych barwach ubioru. Był to ważny symbol jedności w różnorodności wspólnego państwa. Barwy munduru wojewódzkiego nawiązywały do tradycji regionalnych i były wybierane samodzielnie przez przedstawicieli danej ziemi. Zapomniane dziś w Polsce i na Litwie mundury wojewódzkie zostają odtwarzane i przywracane dzięki Fundacji Kultury i Sztuki Ars Longa im. Mieczysława Święcickiego i Związkowi Szlachty Rzeczypospolitej (z siedzibą w Zamku Piastów Śląskich w Brzegu). Mundury te wprowadzone w trudnych czasach rozbiorów litewsko-polskiego państwa miały spajać nasze narody w walce o własną tożsamość w obliczu zagrożenia z Zachodu i ze Wschodu. Poza funkcją estetyczną pełniły rolę naszej wspólnej polsko-litewskiej tożsamości i dziedzictwa narodowego.

Wystawa ta ma zaprezentować wyjątkowe w skali świata więzi pomiędzy Wielkim Księstwem Litewskim a Koroną Polską; więzi oparte o najgłębsze wspólne wartości, podobieństwa i różnice stanowiące o wyjątkowości i sile potężnego państwa, jakim była Rzeczypospolita Obojga Narodów.

Podczas wernisażu odbędzie się koncert w wykonaniu Man Li Szczepańskiej-Matkowskiej (fortepian) i jej córki Mirandy (skrzypce). Zabrzmią m.in. utwory Fryderyka Chopina i Michała Kleofasa Ogińskiego.

Wystawa „Chwała Rzeczypospolitej – Wojewódzki Mundur Szlachecki” - TVP Wilno

Źródło: instytutpolski.pl

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)