W dniach 9-11 grudnia 2022 r. w Warszawie odbyło się II Forum Integracyjno-Rozwojowe Młodzieży Polskiej ze Wschodu, które skupiło młodych Polaków z Białorusi, Litwy, Ukrainy, Łotwy i Rosji.

Forum oficjalnie zainaugurował pokaz filmu „Ostatni świadkowie starego Grodna” – opowiadający o życiu w przedwojennym Grodnie oraz o agresji sowieckiej na Polskę 17 września 1939 r.

Pierwszą prelekcję poprowadziła Anna Paniszewa – znana działaczka polska z Brześcia i więzień polityczny reżimu Łukaszenki. Paniszewa opowiedziała o działalności polskich organizacji w obwodzie brzeskim, a także o życiu społeczno-kulturalnym Polaków na Polesiu. Kolejną prelekcję wygłosił Wiaczesław Czerniew – Polak pochodzący z Orenburga w Baszkirii, językoznawca i doktorant na Uniwersytecie Warszawskim. Młody naukowiec poruszył sytuację polskiej mniejszości w Rosji, m.in. w zakresie praw językowych. Prezes Instytutu Nowej Europy Łukasz Kobierski przybliżył uczestnikom forum temat relacji chińsko-rosyjskich, po rozpoczęciu wojny na Ukrainie w 2022 roku. Końcowe wystąpienie należało do Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej, Sekretarza Stanu w KPRM – Ministra Piotra Mazurka. Tematem prelekcji Ministra była „Dekomunizacja przestrzeni publicznej w Polsce”.

Ostatniego dnia odbyły się jeszcze dwa punkty programu naszego forum. Naczelnik Wydziału Edukacji i Komunikacji w Rządowym Centrum Legislacji Michał Włodarczyk poprowadził prelekcję pt. „Lider w organizacji pozarządowej – zagadnienia wstępne”. Prelekcja zapewniła uczestnikom nabycie bezcennej wiedzy z zakresu podwyższania kompetencji i kwalifikacji zawodowych w sektorze NGO. Ostatnią prelekcję wygłosił polski działacz z Ukrainy Roman Szatkowski. Młody działacz opisał sytuację Polaków na Ukrainie oraz nakreślił swoją wizję przyszłości polskiej mniejszości w tym kraju.

Podczas dyskusji podsumowującej zjazd wypracowaliśmy koncepcję wsparcia uczniów z polskich ośrodków nauczania, którzy pozostali w ogarniętej wojną Ukrainie. Według oficjalnych danych polska mniejszość w tym kraju liczy 147,9 tys. mieszkańców, z których większość mieszka w obwodzie żytomierskim. W planach mamy stworzenie interaktywnej szkoły językowej online, dzięki której uczniowie będą mogli uzyskać certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie B1. Po drugie chcielibyśmy w miarę polepszenia sytuacji w tym kraju organizować wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia.

W trakcie dyskusji również został poruszony problem rusyfikacji polskiej mniejszości na Łotwie. Nasi rodacy stanowią w tym kraju czwartą pod względem liczebności mniejszość etniczną. Jednak pod wpływem rosyjskojęzycznych mediów polskość na tych terenach konsekwentnie zanika. Według najnowszych danych społeczność ta liczy jedynie 37 968 mieszkańców. Omówiono metody walki z tym procesem. Uznaliśmy, że najlepszym sposobem na przeciwdziałanie “rusyfikacji” – jest tworzenie atrakcyjnych i przydatnych treści w social mediach, które poruszałyby tematy dotyczące lokalnej ojczyzny.

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)