Zjednoczony Gabinet Tymczasowy poinformował, że w piątek zostało osiągnięte porozumienie z resortem edukacji Polski w sprawie uznawania białoruskich dyplomów ukończenia studiów, pomimo anulowania stosownej umowy przez białoruskie władze.

Przedstawiciele gabinetu Paweł Łatuszka i Alina Kowszyk spotkali się w Warszawie z sekretarzem stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, pełnomocnikiem rządu RP ds. rozwoju i stosunków międzynarodowych w dziedzinie oświaty i nauki Tomaszem Rzymkowskim oraz dyrektorami departamentów Ministerstwa Edukacji i Nauki.

– Będziemy nadal uznawać białoruskie świadectwa i dyplomy. Dla nas umowa nadal obowiązuje – podkreślił Tomasz Rzymkowski.

Przedstawiciele gabinetu dyskutowali także o możliwości zrezygnowania z konieczności dostarczania apostille, a także odpisów dyplomów o zdaniu państwowego egzaminu centralnego, gdyby nie mogli ich otrzymać ze względu na represje lub inne uzasadnione przyczyny.

Uzgodniono, że w przypadku pozytywnej decyzji władz polskich przedstawiciele Zjednoczonego Gabinetu Tymczasowego wspólnie z Ministerstwem Edukacji i Nauki RP opracują odpowiednie instrukcje w tej sprawie.

Podczas spotkania omówiono również inne ważne kwestie związane z problemami edukacji i pracy Białorusinów zmuszonych do opuszczenia ojczyzny w wyniku represji politycznych.

Źródło: wb24.org/nashaniva.com

Fot. A. Kouszyk

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)