Obywatele Białorusi posiadający zezwolenie na pobyt w Polsce ze względów humanitarnych będą mogli ubiegać się o polski dokument podróży dla cudzoziemca. Ma to ogromne znaczenie dla tych Białorusinów, którzy nie mają ważnego białoruskiego paszportu.

Dotyczy to zwłaszcza osób, które nie mają swojego paszportu z powodu utraty, zniszczenia lub bezużyteczności dokumentu oraz braku możliwości uzyskania nowego paszportu ze względu na represje w przypadku powrotu na Białoruś.

Od 1 stycznia 2023 r. obywatele Białorusi, którzy otrzymali zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce zgodnie z art. 186 ust. 1 pkt 9 ustawy o cudzoziemcach z dnia 13 grudnia 2013 r., mogą uzyskać polski dokument podróży. Wydawany jest na okres 1 roku i zastępuje paszport podczas wyjazdu za granicę – poinformowało Centrum Białoruskiej Solidarności w Polsce.

Wniosek o wydanie polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca należy złożyć do wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Źródło: east24.info/nashaniva.com

Fot. mos.cudzoziemcy.gov.pl

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)