Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP zachęca Polaków na całym świecie oraz działaczy polonijnych do szerszego nagłaśniania sprawy reparacji wojennych od Niemiec.

Resort dyplomacji chce, aby Kongres USA zajął się kwestią ogromnych szkód, jakich Polska doznała od niemieckiego oprawcy w czasie II wojny światowej.

Odpowiednie informacje i raport trafił m.in. do najważniejszych komisji amerykańskiego Senatu i Kongresu oraz Komisji Helsińskiej.

Jedną z konsekwencji wojny i zniszczeń była imigracja Polaków m.in. z przyczyn zarobkowych – wskazał Arkadiusz Mularczyk, wiceszef MSZ – dlatego w sprawie reparacji bardzo ważny i potrzebny jest głos oraz intensywne działania Polonii z całego świata.

– Rozpoczynamy pewną agendę. Moje kolejne wizyty do Stanów Zjednoczonych, do Kongresu, do Nowego Jorku także do Chicago – bo myślę, że warto jest, żeby Polonia się również włączyła – dają nam szansę zjednoczenia dużych środowisk polonijnych w Stanach Zjednoczonych i wywarcia pewnej presji na opinię publiczną, na kongresmenów. Jeśli oni poczują, że to jest sprawa ważna dla Polonii, że tą sprawą mogą zmobilizować dla siebie elektorat, jeśli uznają, iż ta sprawa jest istotna z punktu widzenia sprawiedliwości międzynarodowej, to uważam, że możemy tam zbudować poparcie. Jednak to też wymaga czasu i konsekwentnych działań – powiedział wiceminister Arkadiusz Mularczyk.

MSZ wysłał już noty dyplomatyczne do 50 krajów. O pomoc zwrócił się także m.in. w ramach ONZ, UNSESCO oraz Rady Europy. Są już pierwsze pozytywne sygnały.

Niebawem w Strasburgu ma się odbyć posiedzenie Rady Europy, podczas którego może powstać rezolucja poruszająca kwestię odszkodowań wojennych. Polska będzie podnosić przy tej okazji kwestie reparacji od Niemiec.

W raporcie nasz kraj oszacował straty na przeszło 6 bln złotych. Rząd w Berlinie z uporem twierdzi, że sprawa odszkodowań jest zamknięta i nie podlega negocjacjom. Przeciwnego zdania są władze w Warszawie, które zapowiadają, że zrobią wszystko, by poprzez presję międzynarodową doprowadzić do wypłaty odszkodowań.

Źródło: RIRM

Fot. Holger Polit/rosalux.de

Wysyłam
Ocena czytelników
5 (1 vote)