Od 1 lutego na terenie obwodu grodzieńskiego obowiązuje opłata za przekraczanie granicy państwowej.

Wysokość stawki bazowej wynosi 37 rubli (ok.64 zł). Opłata obowiązuje do 1 stycznia 2025 roku. Przewiduje to decyzja Grodzieńskiej Obwodowej Rady Deputowanych z dnia 29 grudnia 2022 r. nr 466.

Z opłaty zwolnione są następujące osoby:

wyżsi urzędnicy, deputowani, członkowie rady ministrów, delegacje rządowe;
zagraniczni politycy i urzędnicy, którzy przybyli na Białoruś na zaproszenie organów państwowych;
dyplomaci, pracownicy organizacji międzynarodowych i edukacji międzyrządowej oraz ich rodziny;
ludzie, którzy udają się na pogrzeb bliskich krewnych;
opiekunowie szczątków zmarłego;
kombatanci II wojny światowej;
osoby niepełnosprawne, inwalidzi I i II grupy oraz ich opiekunowie;
uczestnicy likwidacji skutków katastrofy w elektrowni jądrowej w Czarnobylu;
ci, którzy udają się na leczenie do sanatorium;
uczestnicy wydarzeń sportowych, kulturalnych, edukacyjnych.

Obwodowa Rada dodatkowo zwolniła z opłaty następujące kategorie:

przedstawiciele organów państwowych Białorusi podróżujący w celach służbowych;
cudzoziemcy i bezpaństwowcy, którzy przybyli na Białoruś na zaproszenie organów państwowych i organizacji państwowych;
Białorusini wyjeżdżający za granicę w celu uzyskania pomocy medycznej oraz osoby im towarzyszące – jeżeli istnieje decyzja komisji przy Ministerstwie Zdrowia o skierowaniu obywatela Białorusi na leczenie za granicę;
towarzyszący dzieciom udającym się na leczenie do sanatorium;
cudzoziemcy i bezpaństwowcy podróżujący na podstawie dokumentów potwierdzających stopień inwalidztwa;
cudzoziemcy, którzy przybyli na Białoruś na pogrzeb bliskich i wracają do domu (podobnie jak w innych przypadkach wymagane jest potwierdzenie w formie dokumentu);
deportowanych lub wydalonych.

Źródło: kresy24.pl/svaboda.org

Fot. vgr.by

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)