Narodowy Bank Polski wprowadził 16 stycznia do obiegu srebrną monetę o nominale 20 zł oraz złotą o nominale 200 zł „160. rocznica Powstania Styczniowego”. Monety upamiętniają jedno z najważniejszych wydarzeń w dziewiętnastowiecznej historii Polski.

Złota moneta o średnicy 27 mm i masie 15,50 g została wyemitowana w nakładzie do 1200 sztuk. Srebrna moneta o średnicy 38,61 mm i masie 28,28 g została wyemitowana w nakładzie do 10 000 sztuk. Będzie można je kupić w Oddziałach Okręgowych NBP i w sklepie internetowym Kolekcjoner.

Na rewersie złotej monety, w centralnej części, widnieje panoplium z elementami uzbrojenia i sztandarami oraz trójdzielnym herbem powstańczym z ukoronowanym Orłem Białym, litewską Pogonią oraz Michałem Archaniołem symbolizującym Ruś. Przedstawiony wizerunek jest fragmentem sztandaru z okresu Powstania Styczniowego (wizerunek z Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie).

Na rewersie srebrnej monety widać fragment rysunku Walerego Eljasza-Radzikowskiego „Patrol powstańczy z 1863 r.” przedstawiający grupę polskich powstańców. Z lewej strony umieszczono pieczęć Rządu Narodowego z ukoronowanym trójdzielnym herbem z Orłem, Pogonią i Michałem Archaniołem. Wokół herbu biegnie napis RZĄD NARODOWY RÓWNOŚĆ WOLNOŚĆ NIEPODLEGŁOŚĆ. Na awersie monety srebrnej zostały odwzorowane: stylizowany sztandar oraz broń (kosy, szabla, karabin) z okresu Powstania Styczniowego.

Źródło: NBP

Fot. NBP

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)