18 stycznia w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych RP odbyło się kolejne spotkanie grupy roboczej, podczas którego poruszono aktualne kwestie zmian w ustawodawstwie Białorusi w zakresie pozbawienia obywatelstwa i dokumentów podróży dla Białorusinów – informuje Centrum Białoruskiej Solidarności.

W spotkaniu wzięli udział stali członkowie grupy roboczej Krystyna Richter z gabinetu Swiatłany Cichanowskiej, szefowa działu prawnego Centrum Białoruskiej Solidarności Olga Dobrowolska, a także przedstawiciel Narodowego Zarządu Antykryzysowego Artem Praskałowicz.

Wiceminister spraw wewnętrznych RP Bartosz Grodecki zapewnił, że polskie władze nie uznają decyzji Łukaszenki o pozbawieniu ich obywatelstwa, a ci Białorusini, którzy jej podlegają, nadal pozostaną w świetle polskiego prawa obywatelami Republiki Białoruś.

Również na poziomie unijnym Polska będzie bronić tego samego stanowiska.

Jeśli chodzi o problem paszportowy, który nieuchronnie się w związku z tym pojawi, polskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych proponuje obywatelom Białorusi posługiwanie się polskim dokumentem podróży.

Zgodnie ze zmianami w polskim ustawodawstwie przyjętymi w 2022 r.

Białorusini, którzy otrzymali zezwolenie na pobyt czasowy na podstawie wizy humanitarnej, tzw. „pobyt humanitarny”, również mogą otrzymać taki dokument podróży od 1 stycznia 2023 r.

Wcześniej taką możliwość miały osoby posiadające stały pobyt i dodatkową ochronę.

Podczas spotkania resortowi spraw wewnętrznych przedstawiono nowy wzór polskiego dokumentu podróży.

W celu rozwiązania problemów z zagubionymi paszportami białoruskimi oraz paszportami, których ważność wygasła, proponuje się poszerzenie kręgu Białorusinów, którzy mogą otrzymać nowy dokument podróży. Będzie to jednak wymagało odrębnych zmian legislacyjnych.

Źródło: wb24.org/nashaniva.com

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)