Białoruskie Ministerstwo Obrony i Ministerstwo Zdrowia wspólną uchwałą nr 1/10 z dnia 18 stycznia zaktualizowały instrukcję w sprawie określania wymagań zdrowotnych obywateli związanych z pełnieniem służby wojskowej. Dokument opublikowano w sobotę na Krajowym Portalu Prawniczym i wchodzi w życie po jego opublikowaniu – zauważyło Reform.by.

Teraz tylko ludzie o masie ciała powyżej 100 kg są uznawani za niezdolnych do służby wojskowej w siłach operacji specjalnych. Wcześniej za takich uznawano ludzi o masie ciała powyżej 90 kg.

Osoby z otyłością II stopnia, ze wskaźnikiem masy ciała powyżej 37 kg/m2, będą teraz również uznawane za nadających się do służby wojskowej z niewielkimi ograniczeniami.

Taka sama kategoria przydatności zostanie przypisana osobom, u których zdiagnozowano:

– krótkowzroczność dowolnego oka powyżej 6,0 dioptrii i do 8,0 dioptrii,
– nadciśnienie tętnicze I lub II stopnia bez uszkodzenia narządów,
– hemoroidy bez utraty węzłów,
– astma oskrzelowa przy braku napadów od ponad 5 lat,
– niektóre stopnie płaskostopia.

Wcześniej tacy obywatele byli uznawani za niezdolnych do służby wojskowej w czasie pokoju, a w czasie wojny – jedynie w ograniczonym zakresie. Ponadto doprecyzowano wskaźniki przydatności dla innych chorób.

Źródło: east24.info/reform.by

Fot. Pikabu

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)