Wiceminister spraw zagranicznych oraz przewodniczący Delegacji Izby Reprezentantów i Senatu do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy Arkadiusz Mularczyk złożył pisemne oświadczenie w sprawie prześladowań Polaków na Białorusi i skazania jednego z liderów polskiej mniejszości Andrzeja Poczobuta w procesie pokazowym. Deklarację podpisali także inni członkowie Zgromadzenia.

W deklaracji Przewodniczący Delegacji przypomniał, że władze białoruskie od lat prześladują przedstawicieli polskiej mniejszości na Białorusi, niszczą polskie dziedzictwo kulturowe, a także prowadzą liczne sprawy karne przeciwko osobom i instytucjom związanym z nauczaniem języka polskiego i krzewieniem polskiej kultury. W dokumencie podkreślono również, że propaganda białoruska powiela przekaz rosyjski starając się zdyskredytować i oczernić Polskę w oczach Białorusinów.

Kulminacją represji władz białoruskich wymierzonych w mniejszość polską na Białorusi był pokazowy proces dziennikarza Andrzeja Poczobuta. W procesie politycznym białoruski reżim zarzucił Poczobutowi „wzniecanie nienawiści” i „działalność na szkodę Białorusi” oraz skazał go na 8 lat kolonii karnej. Przewodniczący Mularczyk podkreślił, że od czasu aresztowania czyli od 21 marca 2021 r. Andrzej Poczobut nie miał możliwości zobaczenia się z bliskimi, a jedyną formą kontaktu z rodziną są listy.

W deklaracji pos. Mularczyk zaapelował do Sekretarz Generalnej Rady Europy, Komitetu Ministrów i państw członkowskich o działania na rzecz natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia Andrzeja Poczobuta oraz innych działaczy Związku Polaków, jak również o popieranie wszelkich inicjatyw, które przyczyniają się do demokratyzacji białoruskiego życia publicznego zarówno w diasporze, jak i na Białorusi.

Źródło: sejm.gov.pl

Fot. Wikipedia.org/Kancelaria Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)