Jak podaje w swojej publikacji międzynarodowa grupa dziennikarzy śledczych Frontstory, już w 2022 roku Rosja planowała aneksję Białorusi, która miałaby nastąpić do 2030 roku. Dziennikarze dotarli do tajnego dokumentu, który miał powstać na Kremlu.

Dziennikarze ujawnili szczegóły z 17-stronicowego dokumentu “Strategiczne cele Federacji Rosyjskiej na kierunku białoruskim”, który datowany jest na lato 2021 roku. Już wówczas Rosjanie zakładali dalsze “integrowanie” Białorusi z Rosją, aż do jej całkowitego wcielenia w rosyjskie państwo, najpóźniej do 2030 roku.

Dokument, który miał powstać na Kremlu, opisuje plany dostosowania białoruskiego ustawodawstwa, stopniowego przejmowania kontroli nad polityką zagraniczną, zwiększenia obecności wojskowej Rosji na Białorusi i wyparcia języka białoruskiego, a także przyspieszenie nadawania rosyjskiego obywatelstwa.

Działania podzielono na kategorie czasowe – krótkookresowe (do 2022 roku), średniookresowe (do 2025 roku) i długookresowe (do 2030 roku). Jak pisze białoruska Nasza Niwa, w dokumencie jest m.in. mowa o dostosowaniu do „rosyjskich interesów” białoruskiej konstytucji (została „zreformowana” w lutym 2022 roku) oraz harmonizacji prawodawstwa Białorusi z rosyjskim. Dokument opisuje również działania w takich sferach jak m.in. obronność i wojsko, energetyka, kultura i nauka, handel i gospodarka, polityka pieniężna.

Źródło: radiozet.pl/frontstory.pl

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)