Agencja badań rynku i opinii publicznej SW Research przeprowadziła sondaż dla portalu „Rzeczpospolita”, w której zapytała Polaków o opinię na temat zamknięcia granicy z Białorusią. Jaka była odpowiedź respondentów?

„Czy uważa Pan/Pani, że Polska powinna zamknąć wszystkie przejścia na granicy Polski z Białorusią?” – takie pytanie zadali ankieterzy sondażowni.

Twierdząco odpowiedziało 54,1% respondentów. Odpowiedzi „nie” udzieliło 28,4%. 17,5% nie ma zdania na ten temat.

“Co drugi badany (48 proc.) w wieku 25-34 lat oraz podobny odsetek (49 proc.) osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym uważa, że nasz kraj powinien więcej inwestować w wydobycie węgla. Więcej niż cztery na dziesięć osób (44 proc.) z dochodem w przedziale 3001 – 4000 zł netto jest zdania, że Polska powinna zwiększyć inwestycje w górnictwo węglowe. Prawie co drugi badany (46 proc.) mieszkający na wsi opowiada się za wzrostem inwestowania w wydobycie węgla przez nasz kraj” – komentuje wyniki badania Adam Jastrzębski z SW Research.

Badanie zostało przeprowadzone wśród użytkowników panelu internetowego SW Panel w dniach od 28 lutego do 1 marca. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18 roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy.

Po ogłoszeniu wyroku skazującego dziennikarza Andrzeja Poczobuta Polska zawiesiła działanie przejścia granicznego w Bobrownikach. A w odpowiedzi na nowe nieprzyjazne kroki ze strony Białorusi, od 21 lutego ograniczyła ruch białoruskich ciężarówek przez przejście graniczne Kukuryki-Kozłowicze.

Źródło: wb24.org/rp.pl

Fot. Pixabay

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)