Dziś Łukaszenka podpisał ustawę „O zmianie kodeksów w sprawach odpowiedzialności karnej”. Głównym celem ustawy jest „wzmocnienie walki z przestępstwami ekstremistycznymi (terrorystycznymi) i antypaństwowymi”.

Nowy akt prawny przewiduje rozszerzenie odpowiedzialności karnej za zdradę stanu na wszystkie osoby zajmujące stanowiska publiczne. Jednocześnie, jeśli czynny urzędnik lub żołnierz „zdradzi państwo”, może zostać pozbawiony życia.

Drakońskie grzywny w wysokości do 50 000 rubli będą teraz nakładane za „szereg przestępstw antypaństwowych”.

Zgodnie z modelem rosyjskim odpowiedzialność karną wprowadza się za „propagandę terroryzmu, dyskredytację Sił Zbrojnych, innych wojsk i formacji wojskowych, organizacji paramilitarnych”, a także za „naruszenie wymogów ochrony tajemnicy państwowej”.

Z trzech do dziesięciu dni wydłuża się okres zatrzymania osób podejrzanych o zdradę, spisek lub inne działania mające na celu przejęcie władzy państwowej, szpiegostwo lub działalność agenturalną.

Jednocześnie ustawa przewiduje zwolnienie z odpowiedzialności karnej osób, które „przygotowywały się do zamachu na instytucje korzystające z ochrony międzynarodowej lub do sabotażu, ale wyrzekły się swoich zamiarów i pomagały w zapobieganiu wskazanym przestępstwom.

Źródło: wb24.org/nashaniva.com

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)