Władze uznały niektóre numery magazynu „Nasza historia” oraz „Arche Początek” za „ekstremistyczne”. Uzasadnienie decyzji brzmi wyjątkowo komicznie.

Co było powodem? Sąd uznał, że w niektórych numerach wyżej wymienionych czasopism cytowane są idee, „które dyskredytują i oczerniają władzę sowiecką i sowiecką przeszłość Białorusi”.

A także reżimowcy dostrzegli w periodykach „propagandę protestacyjnych idei, postaw i schematów działania protestujących w walce o zmianę władzy w kraju, na wzór działań rewolucyjnych mas czynnych w innych krajach i innych epokach historycznych”, „podżeganie do wrogości z powodu przynależności do zwolenników zachowania pamięci historycznej o II wojnie światowej i dorobku sowieckiego okresu Białorusi oraz przeciwników, których celem jest przeformatowanie pamięci historycznej zgodnie z dominującymi w krajach zachodnich doktrynami ideologicznymi ”.

„Idea autorów artykułów ma na celu polaryzację wielonarodowego społeczeństwa białoruskiego na dwie skrajnie przeciwne grupy, które mają przeciwne poglądy na historię i przyszłość Białorusi” – głosi orzeczenie sądu.

Decyzja sądu rejonu Centralnego Mińska weszła w życie 9 marca.

Źródło: wb24.org/nashaniva.com

Fot. las2orillas.co

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)