Doszło do naruszenia prawa przy zmianie nazwy ulicy Elektrycznej na ulicę Wolnej Białorusi – uznał w czwartek Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku. W orzeczeniu sąd stwierdził nieważność uchwały rady miasta, na podstawie której wcześniej dokonano zmiany nazwy ulicy. Wyrok uznano za nieprawomocny.

Po przyjęciu przez radnych zmiany nazwy, sprzeciw wyrazili mieszkańcy. Ponad 60 osób mieszkających przy tej ulicy domagało się od władz miasta przywrócenia historycznej nazwy ulicy, zaapelowało do wojewody (sprawuje nadzór prawny nad uchwałami samorządu) o unieważnienie uchwały, a jedna z mieszkanek skierowała skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.

WSA skargę mieszkanki uwzględnił i stwierdził nieważność tej uchwały. W uzasadnieniu sąd uznał, że przy przyjmowaniu uchwały doszło do naruszenia prawa, wskazał przede wszystkim na braki w treści uzasadnienia tej uchwały.

Mieszkanka Białegostoku, która złożyła skargę do WSA, powiedziała dziennikarzom, że mieszka przy ul. Elektrycznej od ponad 50 lat.

– To, że obecnie przy tej ulicy jest konsulat Białorusi, a wcześniej było tam przedszkole czy plebania, nie znaczy, że trzeba zmieniać nazwę ulicy. Nic nie mam do Białorusinów, niech protestują, niech mają swój skwer. W tej chwili nie ma tam już protestujących. Mam nadzieję, że tabliczki z nazwą ulicy Elektrycznej zawisną na stałe – mówiła.

We wrześniu 2022 roku radni na wniosek prezydenta miasta postanowili zmienić nazwę części ulicy Elektrycznej – tej części, gdzie mieści się obecnie konsulat Republiki Białoruś – na ulicę Wolnej Białorusi. Urząd Miejski uzasadniał tę zmianę symbolicznym wyrażeniem solidarności z dążeniem Białorusinów do wyzwolenia się spod władzy dyktatora Aleksandra Łukaszenki. O taką zmianę zaapelowała do władz miasta Fundacja TUTAKA.

Źródło: bia24.pl

Fot. TVP Białystok

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)