Litwa wstrzymuje przyjmowanie wniosków wizowych, na kartę pobytu oraz obywatelstwo od Białorusinów i Rosjan w związku z działaniami militarnymi Rosji na Ukrainie. Stosowną ustawę przyjął dziś litewski Sejm.

Za przyjęciem dokumentu głosowało 113 parlamentarzystów, nikt nie był przeciw, dziewięciu wstrzymało się od głosu. Ustawa została dotychczas przyjęta tylko w pierwszym czytaniu, więc musi przejść jeszcze drugi etap.

Zaznacza się, że środki są wprowadzane w celu „zabezpieczenia interesów bezpieczeństwa narodowego” Litwy. „Zdecydowana większość obywateli Rosji popiera agresywne działania militarne swojego kraju” – powiedziała wiceminister spraw zagranicznych Jovita Neliupšienė.

Uważa, że ​​Rosjanie nie powstrzymują wojny, dlatego „pożądane jest ustanowienie ograniczeń związanych z możliwością wjazdu obywateli Rosji i Białorusi na Litwę i wjazdu na terytorium Unii Europejskiej”.

Jakie ograniczenia zostaną wprowadzone

Zgodnie z dokumentem wstrzymane zostanie przyjmowanie następujących dokumentów od Białorusinów i Rosjan:

  • w celu uzyskania wizy – w służbach wizowych Litwy za granicą, z wyjątkiem pośrednictwa Ministerstwa Spraw Zagranicznych Litwy;
  • o wydanie wiz krajowych – za pośrednictwem zewnętrznego usługodawcy za granicą;
  • w celu uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy – za pośrednictwem zewnętrznego usługodawcy za granicą (wyjątek – za pośrednictwem instytucji upoważnionej przez Rząd Litwy) oraz na Litwie. Wyjątek – osoby posiadające wizę Schengen, wizę krajową lub zezwolenie na pobyt wydane przez Litwę lub inny kraj UE;
  • w celu uzyskania obywatelstwa (z wyjątkiem wniosku o zrzeczenie się obywatelstwa litewskiego lub orzeczenia o utracie obywatelstwa litewskiego po zrzeczeniu się obywatelstwa litewskiego lub nabyciu obywatelstwa innego państwa);
  • o nadanie statusu rezydenta długoterminowego Litwy.

Ponadto planuje się wprowadzenie zakazu nabywania nieruchomości przez obywateli Rosji. Białorusini i Rosjanie wjeżdżający na Litwę z UE będą dodatkowo sprawdzani w związku z zagrożeniem bezpieczeństwa narodowego i wewnętrznego kraju, porządku publicznego.

Źródło: wb24.org/bdg.by

Fot. Pixabay/Canva

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)