MSZ Ukrainy wydało oświadczenie w sprawie decyzji Rosji o rozmieszczeniu taktycznej broni jądrowej na Białorusi. Strona ukraińska nazwała to „kolejnym prowokacyjnym krokiem”, zażądała zwołania Rady Bezpieczeństwa ONZ i wezwała Białorusinów do zapobieżenia jego realizacji.

„Ostatnie oświadczenia Federacji Rosyjskiej o zamiarze rozmieszczenia taktycznej broni jądrowej na terytorium Białorusi to kolejny prowokacyjny krok zbrodniczego reżimu Putina, podważający fundamenty Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, architekturę rozbrojenia jądrowego i cały system bezpieczeństwa międzynarodowego” – powiedział ukraiński MSZ. „Takie zamiary nie mogą nie budzić szczególnego zaniepokojenia całej społeczności światowej, ponieważ Rosja je deklaruje, kontynuując niesprowokowaną agresywną wojnę z Ukrainą. Pomimo straszliwych zbrodni przeciwko ludzkości i zbrodni wojennych, które towarzyszą tej agresji przeciwko suwerennemu państwu, Rosja demonstruje swoją niezdolność do zwycięstwa na polu bitwy”.

„Ukraina apeluje do społeczeństwa białoruskiego o zapobieganie realizacji zbrodniczych zamiarów rozmieszczenia broni jądrowej na terytorium Białorusi wbrew jej zobowiązaniom wynikającym z Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, co jeszcze bardziej uczyni z tego kraju zakładnika Kremla i będzie miało katastrofalne konsekwencje dla jego przyszłości” – czytamy w oświadczeniu. — Apelujemy do państw Grupy Siedmiu i Unii Europejskiej z prośbą o ostrzeżenie władz białoruskich o konsekwencjach dla Białorusi, jeśli zgodzi się ona na przyjęcie taktycznej broni jądrowej z Rosji na swoim terytorium.

MSZ oświadczyło, że Ukraina oczekuje skutecznych działań ze strony Wielkiej Brytanii, Chin, USA i Francji, w tym „jako stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ, którzy ponoszą szczególną odpowiedzialność za zapobieganie zagrożeniom agresją z użyciem broni jądrowej”.

„Żądamy natychmiastowego zwołania w tym celu nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ” – mówi ukraińskie MSZ. „Ukraina wzywa wszystkich członków społeczności światowej do poinformowania zbrodniczego reżimu Putina o kategorycznej niedopuszczalności kolejnych prowokacji nuklearnych oraz do podjęcia zdecydowanych działań w celu skutecznego powstrzymania i zapobieżenia jakiejkolwiek możliwości użycia przez państwo agresora broni jądrowej”. Rosja po raz kolejny potwierdza swoją chroniczną niezdolność do bycia odpowiedzialnym zarządcą broni jądrowej jako środka odstraszania i zapobiegania wojnie, a nie instrumentu gróźb i zastraszania. Świat musi się zjednoczyć przeciwko temu, kto zagraża przyszłości ludzkiej cywilizacji.

Przypomnijmy, że wczoraj Władimir Putin poinformował, że porozumiał się z Aleksandrem Łukaszenką w sprawie rozmieszczenia na terytorium Białorusi taktycznej broni jądrowej.

Źródło: wb24.org/unian

Fot. Pixabay/padrinan

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)