W środę w Sejmie Republiki Litewskiej odbyła się prezentacja książki pt. „Polityka władz Białorusi wobec mniejszości polskiej w latach 1994-2022” autorstwa prezesa Fundacji Młode Kresy Mirosława Kapcewicza. Prezentowana książka opowiada o dramatycznych doświadczeniach, jakie spotykają polską mniejszość za wschodnią granicą.

Wydarzenie zostało zorganizowane dzięki współpracy poseł na Sejm Republiki Litewskiej Beaty Pietkiewicz oraz Fundacji Młode Kresy.

W prezentacji uczestniczyli: przedstawiciel Ambasady RP w Wilnie, przedstawiciel Biura Swietłany Cichanowskiej, Uniwersytet III Wieku z Wilna oraz wykładowcy i studenci wileńskiej filii Uniwersytetu w Białymstoku.

W zwięzłym wstępie Mirosław Kapcewicz opowiedział zebranym o gehennie białoruskich Polaków pod okupacją sowiecką. W głównej części prezentacji autor przedstawił temat represji, jakich doświadcza polska mniejszość pod rządami Alaksandra Łukaszenki, w której opisał m.in. prześladowania działaczy polskiej mniejszości, likwidację organizacji społecznych, polskich szkół, zamykanie kościołów, niszczenie miejsc pamięci narodowej.

Mirosław Kapcewicz jest polskim historykiem i politologiem, zajmującym się historią Białorusi oraz sytuacją mniejszości polskiej w regionie Europy Wschodniej. Aktywnie angażuje się w działalność społeczną na rzecz mniejszości polskiej na Wschodzie. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II oraz Europejskiej Akademii Dyplomacji. Były stypendysta rządowego programu im. Konstantego Kalinowskiego. Przez wiele lat działał w Towarzystwie Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej. Obecnie jest prezesem Fundacji Młode Kresy.

 

Źródło: wb24.org

Wysyłam
Ocena czytelników
5 (1 vote)