Już niedługo do atrakcji turystycznych ziemi brzeskiej dołączy kolejny odrestaurowany obiekt sakralny – kaplica św. Kazimierza w Różanie w rejonie prużańskim. Poinformował o tym niezależny portal “Nasza Niwa”.

Kaplicę ufundował Aleksander Sapieha, właściciel dóbr różańskich. Projekt i nadzór nad nim wykonał saksoński architekt Jan Samuel Becker, który zaprojektował słynny pałac w Różanie i kościół św. Trójcy. Początkowo kaplica miała być częścią klasztoru bazylianów.

Pałac Sapiehów w XIX w. (N. Orda)

Pałac Sapiehów w XIX w. (N. Orda)

Murowaną świątynię pokrytą dwuspadowym dachem wzniesiono w stylu klasycyzmu na planie prostokąta. Dominantą fasady głównej był czterokolumnowy portyk dorycki zakończony tympanonem. Elewacje boczne dekorowano pilastrami oraz gzymsem. Do tej pory kaplica znajdowała się w ruinie.

Kaplica św. Kazimierza za czasów II RP

Kaplica św. Kazimierza za czasów II RP (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe. Sygn. 1-U-5496)

„Choć zabytek historii i kultury stosunkowo dobrze się zachował jak na budowę swojego wieku, zaczął się walić szczególnie szybko pod koniec ubiegłego – na początku obecnego stulecia. Co nie jest zaskakujące: budynek nie był w żaden sposób użytkowany, nie figurował w bilansie – mówi Oksana Jurkowskaja, przewodnicząca sielsowietu w Rużanie. – W obronie pomnika architektury wystąpili przedstawiciele organizacji społecznych oraz eksperci. Kilkakrotnie podejmowano próby pozyskania środków na renowację, aż w końcu znaleźli się inwestorzy. Od 2019 roku zajmujemy się tą kwestią, załatwiliśmy wszystkie dokumenty. A przed rokiem, decyzją sesji miejscowego sielsowietu, kaplica została przekazana wspólnocie katolickiej z parafii Świętej Trójcy, która teraz działa jako zleceniodawca prac budowlanych i restauratorskich.

Specjaliści z Brześcia pracują w obiekcie od marca ubiegłego roku.

Architekci zwracają uwagę na dobrze zachowane poszczególne części budynku. Na przykład ołtarz faktycznie okazał się nienaruszony, zachowały się elementy dekoracyjne i gzymsy. Krzyż na frontonie budynku został całkowicie odrestaurowany.

Kaplica św. Kazimierza

Kaplica św. Kazimierza (fot. vk.com/Katsyaryna Sidarenka)

Kaplica w trakcie restauracji (fot. nashaniva.com)

Podobno konserwatorzy starali się zachować jak najwięcej elementów autentycznych, a oryginalne belki zachowały się częściowo. Obecnie trwa dekoracja ścian wewnętrznych i zewnętrznych.

Swietłana Korsunowa, kierownik naukowy i główny architekt projektu oddziału “Brestrestawracja”, mówi, że kaplica stała się jednym z najciekawszych obiektów ostatnich lat: „Budynek ten ucierpiał mniej w porównaniu z Pałacem Sapiehów, mimo że był w stanie awaryjnym”.

Odnawiamy go na podstawie badań fizyko-chemicznych farby, które przeprowadzają specjaliści z naszego laboratorium i laboratorium Politechniki Brzeskiej”.

Wszystkie prace mają zakończyć się latem tego roku.

Źródło: wb24.org na podst. nashaniva.com, wikipedia.org

Zdjęcie główne: nashaniva.com

Wysyłam
Ocena czytelników
4,5 (2 głosów)