Jeden z liderów polskiej mniejszości i znany polski dziennikarz Andrzej Poczobut obchodzi dzisiaj swoje 50 urodziny w grodzieńskim areszcie, w którym czeka na rozpatrzenie apelacji od wyroku. Na mocy decyzji białoruskiego sądu w lutym został skazany na 8 lat więzienia o zaostrzonym rygorze.

Zdaniem obserwatorów kapturowego sądu zarzuty mu postawione są bezpodstawne. Dotyczyły rzekomych “umyślnych działań mających na celu podżeganie do nienawiści narodowej i religijnej”, “rehabilitacji nazizmu” i “nawoływania do działań mających na celu zaszkodzenie bezpieczeństwu narodowemu”.

Został skazany za swoją działalność dziennikarską i społeczną. Przebywa w więzieniu od ponad dwóch lat. W Polsce i w innych krajach odbywają się akcje solidarności z polskim więźniem sumienia Andrzejem Poczobutem.

W czwartek minister spraw zagranicznych Polski Zbigniew Rau oświadczył w Sejmie: “Będziemy się domagali zwolnienia więźniów politycznych, w tym działaczy organizacji polskich z Andrzejem Poczobutem na czele”. – Będziemy konsekwentnie dążyć do nakładania przez Unię Europejską kolejnych sankcji na Białoruś, a także stosować pełną gamę represaliów”, podkreślił polski minister spraw zagranicznych.

Źródło: IAR

Fot. z profilu A. Poczobuta na FB.

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)