104 lata temu, 17 kwietnia 1919 roku, wojska polskie pod dowództwem gen. Józefa Lasockiego wyzwoliły z rąk bolszewickich Lidę. W czasie wojny polsko-bolszewickiej miasto trzykrotnie było widownią walk.

16 kwietnia 1919 roku, celem poszerzenia podstawy wyjściowej do przygotowywanego natarcia na Wilno („wyprawa wileńska”), Grupa Zaniemeńska gen. Józefa Lasockiego uderzyła na miasto. Po całodziennym, nie poprzedzonym artyleryjskim przygotowaniem boju, w którym nie udało się zaskoczyć dobrze umocnionych bolszewików z III brygady, Lida została zajęta.

Ilustracja

Gen. Józef Lasocki (fot. wikipedia.org)

Jednocześnie w samym mieście dość aktywna była społeczność polska, której działacze jeszcze w 1918 roku utworzyli szereg organizacji mających na celu zabezpieczanie polskich interesów w mieście. Niektóre z nich, jak Koło Polek w Lidzie, działały w konspiracji w czasie funkcjonowania na tym terenie władzy radzieckiej, podejmowały wysiłki na rzecz wspierania polskich formacji wojskowych i oczekiwały przejścia Lidy pod polską władzę.

41 Pułk Piechoty (dawniej 1 Suwalski pułk strzelców) na tle zamku Giedymina. Po zdobyciu Lidy 16-17 kwietnia 1919 r. (fot. Archiwum Akt Nowych)

Do ponownych walk o miasto doszło we wrześniu 1920 roku.

Zachęcamy do przeczytania relacji o wyzwoleniu miasta

Źródło: historykon.pl/wikipedia.org

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)