Zeszłego lata do „parlamentu” wpłynął projekt ustawy, który m.in. ogranicza prawo wyjazdu z Białorusi niektórym kategoriom obywateli. „Procedowano” go przez długi czas i wreszcie dzisiaj, 18 kwietnia, został przyjęty w drugim „czytaniu”, ale z poprawkami – donosi „Zerkało”.

Należy zauważyć, że między pierwszym a drugim czytaniem projekt ustawy został znowelizowany. Teraz „zatwierdzono procedurę koordynowania (z uwzględnieniem istniejącej praktyki organów ścigania) wyjazdu z Republiki Białoruś szefów organów państwowych, a także szefów organizacji państwowych oraz pracowników organów państwowych, którzy uzyskali dostęp do tajemnic państwowych”.

Wcześniej projekt ustawy stanowił, że:

– KGB będzie mogło ograniczyć wyjazd nie tylko tym, którzy są wpisani na listę prewencyjną w organach bezpieczeństwa państwa, ale także tym, których „wyjazd jest sprzeczny z interesami bezpieczeństwa narodowego Republiki Białoruś”. Może być podawany przez okres do sześciu miesięcy. Którzy obywatele i na jakiej podstawie zostaną zaliczeni do tej kategorii, nie podano.

– Zakaz wyjazdu zostanie również wprowadzony dla osób, „wobec których toczy się postępowanie administracyjne w sprawie popełnienia wykroczenia administracyjnego przeciwko zarządzeniu, w celu zapewnienia wykonania postanowienia sędziego o nałożeniu kary administracyjnej w postaci grzywny”. „Przestępstwa przeciwko porządkowi administracyjnemu” obejmują tak dobrze znane Białorusinom „polityczne” artykuły Kodeksu wykroczeń administracyjnych: niepodporządkowanie się zgodnemu z prawem poleceniu lub żądaniu urzędnika w wykonywaniu jego uprawnień służbowych, naruszenie procedury do organizowania lub przeprowadzania imprez masowych itp.

– Pracownicy organów ścigania będą mogli opuścić Białoruś tylko po uzgodnieniu z kierownictwem. Będzie to dotyczyć personelu wojskowego.

Źródło: wb24.org/zerkalo.io

Fot. pixabay

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)