Rząd chce ustanowić odznakę honorową “Zasłużony dla Polonii i Polaków za Granicą”. Przewiduje to projekt rozporządzenia Rady Ministrów opublikowany w Rządowym Centrum Legislacji.

Wyróżnienie ma być przyznawane m.in. za szczególne zasługi w zakresie umacniania polskiej tożsamości narodowej.

Odznaka – jak podkreślono – „jest zaszczytnym, honorowym wyróżnieniem i może być nadawana obywatelom polskim, cudzoziemcom oraz krajowym i zagranicznym osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej”.

Źródło: RCL

Fot. Wikipedia

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)