„Za nieco ponad dwa lata będziemy mogli zaprosić wszystkich do pięknego, dużego muzeum, które będzie przedstawiało historię polskich Kresów – ziem wschodnich Rzeczypospolitej. Muzeum będzie się mieściło w dawnym Pałacu Lubomirskich, który został kupiony ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego” – powiedział minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński na konferencji prasowej dotyczącej realizacji projektu Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej w Lublinie.

Wicepremier przekazał, że w całej Polsce powstają nowe oddziały muzealne i realizowane są kolejne inwestycje, a Muzeum Narodowe w Lublinie jest kolejną instytucją, która bardzo dynamicznie i mądrze się rozwija.

– Muzeum Narodowe w Lublinie realizuje bardzo wiele projektów o różnym charakterze – w ostatnim czasie była tu m.in. wspaniała wystawa Łempickiej, znana w Polsce i poza jej granicami. Powstające Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej będzie natomiast miejscem dialogu i edukacji, będzie nowoczesnym muzeum odnoszącym się do ważnego elementu części polskiej tradycji i dziedzictwa – powiedział szef resortu kultury.

Wicepremier podkreślił, że w Polsce nadal przypada mniej muzeów na 1 000 mieszkańców niż w innych krajach europejskich.

– Mamy wiele do nadrobienia, dlatego budujemy kolejne instytucje, jak Muzeum Żołnierzy Wyklętych, Muzeum Piaśnickie czy Muzeum Historii Polski, które zostanie oddane we wrześniu br. – podsumował minister kultury i dziedzictwa narodowego.

Przebudowa Pałacu Lubomirskich na potrzeby Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej

W 2017 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazał Muzeum Narodowemu w Lublinie 11 mln zł z na zakup Pałacu Lubomirskich jako przyszłej siedziby Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej. Dzięki temu w zabytkowych murach pałacu – położonego w centralnej części miasta, na obszarze wpisanym do rejestru zabytków – powstanie nowoczesna przestrzeń ekspozycyjna.

W 2022 r. MKiDN przekazało lubelskiemu muzeum dotację celową w wysokości 950 tys. zł na wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu. Pod koniec marca 2023 r. Muzeum Narodowe uzyskało pozwolenie na realizację prac związanych z przebudową Pałacu Lubomirskich na cele muzealne. W czerwcu br. planowane jest ogłoszenie przetargu na wybór generalnego wykonawcy.

Gotowy jest już scenariusz wystawy stałej pt. „Podroż po Kresach”. Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej od końca 2020 roku rozpoczęło zbiórkę eksponatów. Aktualnie księga inwentarzowa instytucji to około 1 tys. wpisów zabytków (księga pomocnicza 3,5 tys. obiektów). Pozyskane muzealia są efektem zakupów i licznych zbiórek z cyklu „Z Kresów ocalone” przeprowadzonych na terenie całej Polski.

Otwarcie Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej jest planowane w drugiej połowie 2025 roku.

Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej

Zadaniem Muzeum jest gromadzenie, ochrona oraz prezentowanie dziedzictwa kultury materialnej i duchowej, a także prowadzenie badań naukowych i upowszechnianie wiedzy o ziemiach wschodnich, zachęcające widza do wejścia w świat Kresów.

Od 2019 roku Muzeum organizuje liczne wydarzenia dla różnych grup odbiorców m.in. wykłady z cyklu „Tradycja i kultura ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej”, spotkania autorskie, konferencje naukowe czy wystawy czasowe m.in. „Na Kresy po zdrowie!”. Instytucje ma też na swoim koncie kilka publikacji, a także prowadzi portal internetowy, mający na celu promowanie tematyki kresowej ze szczególnym uwzględnieniem kolekcji muzealnej Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej.

Źródło: MKiDN

Fot. Wikimedia Commons/Krzysztof Ziemacki

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)