Władze Białorusi zmieniły ustawę „O procedurze wyjazdu i wjazdu obywateli Republiki Białoruś”. Została ona znowelizowana i opublikowana w dniu dzisiejszym, 16 maja, na Krajowym Portalu Prawniczym. Dokument uzyskał status ustawy. Niezależny portal Zerkało.io poinformował, kto będzie miał zakaz podróżowania za granicę w myśl nowego prawa.

KGB będzie mogło ograniczyć wyjazdy nie tylko tym, którzy są na prewencyjnej liście w organach bezpieczeństwa państwa, ale także tym, których „wyjazd jest sprzeczny z interesami bezpieczeństwa narodowego Republiki Białoruś”. Zakaz może obowiązywać do sześciu miesięcy. Którzy obywatele i na jakiej podstawie mogą zostać zaliczeni do tej kategorii nie podano.

Zakaz opuszczania kraju dotyczyć będzie również osób, „w stosunku do których toczy się obecnie postępowanie administracyjne w sprawie popełnienia wykroczenia administracyjnego przeciwko porządkowi publicznemu, w celu zapewnienia wykonania postanowienia sędziego o nałożeniu kary administracyjnej w postaci grzywny.”

Wcześniej skazani z “politycznych” artykułów również nie mogli opuścić kraju, ale dotyczyło to tych, którzy otrzymali już karę grzywny i jej nie zapłacili. Teraz zakaz będzie dotyczył również tych, wobec których toczy się postępowanie administracyjne, a decyzja sądu jeszcze nie zapadła.

Do „przestępstw przeciwko porządkowi publicznemu” na Białorusi należą tak dobrze znane Białorusinom artykuły “polityczne” jak: niepodporządkowanie się porządkowi prawnemu lub żądaniu funkcjonariusza przy wykonywaniu jego uprawnień służbowych, naruszenie porządku organizowania lub przeprowadzania imprez masowych itp.

Za naruszenie reguł pikietowania obecnie skazuje się na Białorusi nawet tych, którzy opublikowali w mediach społecznościowych jakiś obrazek uznany przez reżimowe organy ścigania za nieprawomyślny – na przykład historyczne godło Białorusi – Pogoń. Sądy łukaszenkowskie skazują za taką publikację jak za pikietę.

Z kolei wysocy urzędnicy będą mogli wyjechać za granicę dopiero po osobistym uzgodnieniu wyjazdu z Alaksandrem Łukaszenką.
O wyjeździe z Białorusi „szefów organów państwowych, szefów organizacji państwowych oraz pracowników zapewniających działalność i obsługę techniczną organów państwowych, którym udzielono dostępu do tajemnic państwowych” ma decydować rząd.

Ustawa ta stanowi, że wyjazd funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa za granicę zostanie „określony odrębnym aktem prawnym” odpowiednich organów. Prawdopodobnie będą mieli ustaloną normę „w porozumieniu z kierownictwem”. Dotyczyć to będzie personelu wojskowego, pracowników, personelu cywilnego formacji wojskowych i organizacji paramilitarnych Białorusi.

Ustawa przewiduje również, że można odmówić im wyjazdu z kraju „w celu zapewnienia bezpieczeństwa narodowego do czasu ustania okoliczności uniemożliwiających ich wyjazd”. Ponadto, jeżeli ta kategoria osób posiada paszport biometryczny w okresie służby, są one zobowiązane do przekazania go do działu kadr swojej struktury.

Zakaz dla „buntowników politycznych” ma zacząć obowiązywać za sześć miesięcy po oficjalnej publikacji nowej ustawy. Inne przepisy – tuż po oficjalnej publikacji tej ustawy.

Źródło: wb24/zerkalo.io

Fot. Pixabay/Canva

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)