Polska ogłosiła sankcje wobec 365 obywateli Białorusi w związku z utrzymaniem w mocy „drakońskiego wyroku wobec Andrzeja Poczobuta oraz represjami władz białoruskich wobec przeciwników politycznych reżimu Aleksandra Łukaszenki” – informuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Białorusini, którzy zostali objęci sankcjami, mają zakaz wjazdu do Polski i innych krajów strefy Schengen. Na liście sankcyjnej znalazło się 159 posłów (reszta była już na liście sankcyjnej), 76 sędziów, 7 prokuratorów, 32 przedstawicieli administracji szczebla lokalnego, 28 funkcjonariuszy i pracowników struktur siłowych, 23 przedstawicieli reżimowych mediów zajmujących się propagandą, 24 sportowców i działaczy sportowych , 8 pracowników instytucji i przedsiębiorstw państwowych, 8 osób działających w obszarze kultury i nauki.

Sankcjami objęci zostali przedsiębiorcy związani z rosyjskim kapitałem – 15 obywateli Rosji i jeden obywatel Białorusi oraz 20 podmiotów gospodarczych (19 związanych z Rosją i jeden z Białorusią).

Osoby te promowały reżim białoruski, a także angażowały się w legitymizowanie i wspieranie represyjnej polityki władz w Mińsku. Są one odpowiedzialne również za motywowany politycznie wyrok wobec Andrzeja Poczobuta, wydany na podstawie fałszywych zarzutów.

Wpisane na listę osoby zajmowały się także m.in. gromadzeniem materiałów i prowadzeniem postępowań dotyczących udziału Białorusinów w protestach prodemokratycznych. Osoby z listy sankcyjnej są odpowiedzialne m.in. za stosowanie tortur fizycznych i psychicznych, pobicia, zastraszenia oraz dyskryminowanie polskiej mniejszości.Wpisane na listę osoby były także zaangażowane w niszczenie na Białorusi polskich cmentarzy oraz pomników.

Wśród objętych restrykcjami znalazły się osoby odpowiedzialne za organizację procederu nielegalnej migracji do Polski i państw bałtyckich.

Źródło: gov.pl

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)