Lokalna fundacja charytatywna „Krewski zamek” zostanie zlikwidowana decyzją Sądu Obwodowego w Grodnie 16 czerwca. Fundacja organizowała wolontariaty letnie w Krewie. Znajduje się tam jeden z najstarszych zamków, z którego uciekł wielki książę litewski Witold, uduszono księcia Kiejstuta i podpisano słynną Unię Krewską z 1385 r.

Skargę złożył Główny Departament Sprawiedliwości Grodzieńskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego. Sędzią jest Jurij Korecki.

Fundacja została zarejestrowana w 2005 roku we wsi Krewo w rejonie smorgońskim. Za główny cel obrała sobie wspieranie opieki nad zamkiem. Fundacja organizowała kolonie letnie, obozy archeologiczne i imprezy kulturalne w Krewie i okolicznych wsiach.

Крэўскі замак у 2020 г.

Zamek w Krewie w 2020 r. (fot. fgb.by)

Na przykład w 2011 roku we współpracy z rejonowym komitetem wykonawczym i sielsowietem w Krewie udalo sie zorganizować letnie obozy dla wolontariuszy oraz „Krewski jarmark”. Nagrodzono na nim białoruskiego poetę Uładzimira Niaklajewa. Na święto przyjechało wówczas 300 osób.

Zamek w Krewie na litografii Napoleona Ordy

Zamek w Krewie na litografii Napoleona Ordy (źródło: pinakoteka.zascianek.pl)

Niemal co roku w Krewie odbywały się wolontariaty letnie. Wolontariusze uporządkowali cmentarz żydowski w Krewie, przekopali osadę i zakonserwowali pozostałości zamku. Wszystkie prace archeologiczne przeprowadzono we współpracy z Narodową Akademią Nauk Białorusi.

Kreva Incognita 2 — 2019

Almanach “Kreva Incognita” (fot. lohvinau.by)

Od 2018 roku fundacja wydaje almanach “Kreva Incognita”. Zadanie polegało na ukazaniu różnorodności Krewa oraz określeniu perspektyw powstania nowych obiektów muzealnych, które mogłyby przyciągnąć turystów.

Kreŭski zamak, Kniaskaja. Крэўскі замак, Княская (J. Bułhak, 1910) (4).jpg

Wieża książęca, J. Bułhak, 1910 (źródło: Biblioteka Narodowa)

Kreva, Zamkavaja. Крэва, Замкавая (J. Bułhak, 1901-14).jpg

Ulica Zamkowa w Krewie, J. Bułhak (źródło: Biblioteka Narodowa)

Zamek w Krewie został zbudowany prawdopodobnie przez księcia litewskiego Olgierda, który zbudował też zamek w Lidzie. W 1381 roku na zamku przebywał Jagiełło, wygnany przez swojego stryja Kiejstuta, którego następnie w Krewie kazał zamordować w roku 1382. W 1385 roku na zamku podpisano unię Litwy i Polski. W 1391 roku ustanowiono na zamku starostwo. W 1503-1506 roku zamek poważnie zniszczyli Tatarzy. W XVI wieku został opuszczony. W XIX wieku na dziedzińcu wybudowano drewniany ratusz miejski. Zamek bardzo ucierpiał podczas I wojny światowej ponieważ przez 3 lata stał na linii frontu. 21 lipca 1917 roku został prawie całkowicie zburzony przez rosyjski ostrzał artyleryjski. W latach 1929-1930 władze polskie zaczęły prace konserwatorskie. Za czasów sowieckich zamek ulegał zniszczeniu. W 2017 r. rozpoczęto restaurację wieży książęcej. W 2018 r. zainicjowano akcję zbiórki kamieni potrzebnych na odbudowę.

Źródło: wb24.org/hrodna.life/wikipedia.org

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)