„Cudzoziemcy, w tym obywatele Białorusi, [od początku lipca] będą mieli tylko 30 dni na zalegalizowanie pobytu, jeżeli przebywali oni na podstawie przedłużonych dokumentów” – powiedziała Olga Dobrowolska, dyrektor działu pomocy prawnej Centrum Białoruskiej Solidarności.

Dla obywateli Białorusi aktualne pozostają dwa sposoby legalizacji w Polsce: uzyskanie zezwolenia na pobyt i złożenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej.

Od początku kwietnia nie można uzyskać wizy krajowej ze względów humanitarnych na terytorium Polski.

Tymczasowe przepisy polskiego prawa, które obowiązywały w czasie pandemii, automatycznie przedłużały ważność szeregu dokumentów krajowych, w tym dających cudzoziemcom prawo pobytu – zezwoleń na pobyt i wiz.

Źródło: wb24.org/pozirk

Fot. Freepik

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)