25 czerwca na Podlasiu odbył się X jubileuszowy Festiwal Kultury Tatarskiej. Wydarzenie przyciągnęło tłumy miłośników kultury i historii tatarskiej. Na gości festiwalu czekały różnorodne zabawy, tradycyjne potrawy tatarskie, występy zespołów tanecznych i muzycznych, wystawa strojów ludowych oraz tradycyjna jurta tatarska.

Setki ludzi uczestniczyło w jubileuszowym Festiwalu Kultury Tatarskiej w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie. Od lat festiwal nie tylko integruje społeczność polskich Tatarów, ale również przyciąga liczne rzesze miłośników kultury tej mniejszości.

“Bez osób interesujących się, zainteresowanych naszą obecnością, nie byłoby tego” – powiedział organizator i prezes Związku Tatarów RP Jan Adamowicz.

Na festiwalu nie mogło również zabraknąć pokazów tradycyjnego tańca.

“Chcielibyśmy zaprezentować cały wachlarz naszych pieśni tatarskich, tańców tatarskich” – mówiła Maria Chazbijewicz, członek Tatarskiego Zespołu Taneczno-Wokalnego Buńczuk.

Festiwal to też tradycyjne smaki tatarskie – na stoiskach można było skosztować tradycyjnych potraw kuchni tatarskiej, między innymi pierekaczewnika, czebureków i słodkich przysmaków.

Tatarzy osiedlali się na terenach dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego od końca XIV w., głównie w okolicach Wilna, Trok, Grodna, Nowogródka i Kowna, a od XVII w. także w Koronie, głównie na Wołyniu i Podolu, a u schyłku wieku na Suwalszczyźnie. Nazywano ich Lipkami lub Muślimami. Nazwa Lipki pochodziła od tureckiej nazwy Litwy.

Mimo że Tatarzy od wieków stanowili w Rzeczypospolitej dość nieliczną mniejszość narodową, zawsze jednak wykazywali się lojalnością i z poświęceniem walczyli o niepodległość państwa polskiego.

Źródło: bialystok.tvp.pl/bialystokonline.pl/wikipedia.org

Fot. Maciej Safaryn/bialystokonline.pl

Wysyłam
Ocena czytelników
5 (1 vote)