W kanadyjskim Vancouver zakończyła się 30. Doroczna Sesja Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE, na której przyjęto deklarację końcową i kilka rezolucji dotyczących Białorusi. Odrębną rezolucję przyjęto w sprawie bezczeszczenia przez reżim w Mińsku polskich miejsc pamięci narodowej.

Zgromadzenie Parlamentarne OBWE podkreśla potrzebę ochrony polskich grobów na Białorusi przed dalszymi aktami wandalizmu, stwierdza, że ​​umyślne niszczenie obiektów kultury jest tożsame z nienawiścią rasową, religijną lub kulturową. W związku z tym OBWE wzywa do natychmiastowego zaprzestania profanacji grobów, odbudowania wszystkich zniszczonych obiektów i przeprowadzenia w tej sprawie śledztwa.

W przyjętej dziś deklaracji końcowej OBWE potępia rosyjską inwazję na Ukrainę i „haniebną rolę Białorusi jako współagresora” oraz zauważa, że ​​Białoruś „coraz bardziej zbliża się do statusu aktywnej strony wojny”.

W deklaracji zwrócono uwagę na „imperialistyczny i kolonialny charakter” Rosji oraz stwierdzono, że dąży ona do „miękkiej aneksji” Białorusi.

Dokument potępia porwania ukraińskich dzieci i domaga się pociągnięcia do odpowiedzialności zaangażowanych w to rosyjskich urzędników, a także „przedstawicieli białoruskiego reżimu, którzy również są zaangażowani w te praktyki”.

Parlamentarzyści OBWE potępiają władze białoruskie za wspieranie i zezwalanie na budowę na Białorusi bazy wojskowej dla Grupy Wagnera i wzywają państwa OBWE do uznania Wagnera i powiązanych z nim środowisk za organizacje terrorystyczne.

ZP OBWE domaga się, aby Białoruś natychmiast zaprzestała wspierania rosyjskiej agresji zbrojnej, zaprzestała represji wewnątrz kraju, uwolniła wszystkich więźniów politycznych, nie stosowała tortur i innych form złego traktowania oraz zniosła karę śmierci.

Źródło: wb24.org/osce.org

Fot. Wikimedia Commons/Robert Wielgórski

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)