W Częstochowie trwają XVII „Polonijne Spotkania z Historią Najnowszą” organizowane przez Biuro Edukacji Narodowej IPN. W wydarzeniu bierze udział ponad 50 polonijnych nauczycieli z kilkudziesięciu krajów, w tym z Białorusi, Ukrainy, Litwy, Hiszpanii oraz Australii.

Jak podkreślał wiceprezes IPN Mateusz Szpytma, nauczyciele polonijni mają ważną misję przekazu wiedzy historycznej, polskiej kultury Polakom na obczyźnie.

„Chodzi o to by ludzie za granicą, Polacy byli dumni z tego, że są Polakami i przekazywali tę świadomość narodową kolejnym pokoleniom” – wyjaśniał Mateusz Szpytma. Zaznaczył, że często wiedza o Polsce jest przedstawiana w fałszywym świetle lub jest eliminowana, dlatego IPN chce pomóc, by wiedza o Polsce, miłość do Polski trwała.

Celem konferencji jest przede wszystkim wspieranie merytoryczne i metodyczne nauczania historii najnowszej poza granicami kraju. Podczas konferencji uczestnicy wysłuchają nie tylko wykładów, ale także wezmą udział w warsztatach. Tematyka wykładów skoncentrowana jest wokół historii Polski w latach 1918–1989, ze szczególnym uwzględnieniem II wojny światowej i fenomenu Polskiego Państwa Podziemnego, represji niemieckich i sowieckich wobec obywateli polskich, a także Zbrodni Wołyńskiej.

Obejmuje ona także tematy związane z podziemiem niepodległościowym po roku 1944 i walką Kościoła z systemem komunistycznym oraz cenzurą w PRL. Zajęciom teoretycznym towarzyszą warsztaty dotyczące najnowszych metod nauczania oraz pracy z materiałami edukacyjnym IPN.

Każda konferencja to nowy temat i nowe wyzwania. Elementem programu konferencji są wizyty studyjne w placówkach muzealnych oraz miejscach związanych z historią i kulturą Polski.

W tym roku nauczyciele poznają skomplikowaną historię Śląska. W tym roku nauczyciele poznają skomplikowaną historię Śląska. W ramach tego odwiedzą m.in. Częstochowę, Opole, tereny Zaolzia, a także Górki Wielkie – miejsce związane z Zofią Kossak-Szczucką i tragiczną śmiercią polskich pilotów Żwirki i Wigury.

Źródło: IPN/polskieradio.pl

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)