Od 1 lipca obywatele Białorusi mieszkający w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt mogą bezpłatnie uzyskać polski dokument podróży dla cudzoziemców.

Obecnie obywatele Białorusi przebywający w Polsce są zwolnieni z opłat za wydanie polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca (jego koszt wynosił 350 zł, czyli około 85 dolarów) zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2023 r. o obywatelstwie”.

Zniesienie opłaty nie jest ograniczone żadnym terminem i będzie ważne tak długo, jak długo będzie obowiązywało wyżej wymienione postanowienie. Jeśli ktoś złożył wniosek i dokonał wpłaty, ale dokument nie został wydany do 1 lipca, pieniądze zostaną mu zwrócone.

Główne zmiany:

  • obecnie dokument podróży cudzoziemca będzie wydawany Białorusinom z każdym zezwoleniem na pobyt czasowy, niezależnie od podstawy jego uzyskania;
  • taki dokument będą mogli otrzymać ci Białorusini, którzy w ogóle nie mają białoruskiego paszportu (dotyczy to przede wszystkim białoruskich dzieci urodzonych w Polsce, których rodzice nie mogą pojechać do ojczyzny i wystawić im dokumentów);
  • obywatele Białorusi zostali zwolnieni z obowiązku udowadniania, że ​​nie mogą uzyskać od białoruskich władz nowego paszportu. Polski dokument podróży zastępuje paszport podczas podróży do innych krajów.

Źródło: wb24.org/nashaniva.com

Fot. mos.cudzoziemcy.gov.pl

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)