Głównym tematem rozmów zwierzchnika Moskiewskiego Patriarchatu na Białorusi metropolity Weniamina ze specjalnym wysłannikiem papieża, byłym nuncjuszem apostolskim Claudio Gugerottim były losy grekokatolików na Białorusi. Mówi o tym komunikat moskiewskiej Cerkwi Prawosławnej na Białorusi.

30 czerwca br. w mińskim biurze diecezjalnym metropolita mińsko-zasławski Weniamin spotkał się ze specjalnym wysłannikiem papieża abpem Claudio Gugerottim, prefektem dykasterii dla Kościołów Wschodnich, oraz abpem Ante Joziciem, obecnym nuncjuszem apostolskim na Białorusi. Białoruska Cerkiew Prawosławna, podległa Moskwie, wydała z tej okazji specjalny komunikat.

Poinformowano, że szczególną uwagę zwrócono na decyzję Papieża z 30 marca 2023 r. o ustanowieniu Administracji Apostolskiej dla wiernych obrządku bizantyjskiego na Białorusi.

„Decyzja podjęta w sprawie białoruskich grekokatolików wywołała oburzenie wśród prawosławnej ludności Republiki Białoruś, ponieważ ta decyzja nie przyczynia się do ustanowienia pokoju na białoruskiej ziemi, a wręcz przeciwnie, może wywołać napięcie w stosunkach międzyreligijnych na Białorusi. Białoruska Cerkiew Prawosławna oficjalnie powiadomiła o tym przedstawicieli Kościoła rzymskokatolickiego” – czytamy w komunikacie.

Służba prasowa moskiewskiej cerkwi twierdzi, że podczas spotkania abp Claudio Gugerotti przyznał, że współczesne białoruskie wspólnoty grekokatolików powstały na terenie kraju na początku lat 90. ubiegłego stulecia i rzekomo nie są kontynuatorami wspólnot unickich powstałych na ziemiach białoruskich na mocy Unii Brzeskiej z 1596 roku. BCP zwraca również uwagę, że „białoruskie wspólnoty greckokatolickie nie mają praktycznie żadnego potencjału rozwoju w Republice Białoruś”.

Przy tej okazji BCP przypomniała również, że administrator apostolski białoruskich grekokatolików ks. Sergiusz Gajek z narodowości jest Polakiem i otrzymał chrzest w obrządku łacińskim oraz należy do zakonu Marianów.

Cerkiew dodała, że Claudio Gugerotti zapewnił metropolitę Weniamina, że ​​Watykan nie ma planów wyświęcenia obecnego administratora apostolskiego ani jego następcy do godności biskupiej.

Podczas spotkania uzgodniono również, że nowi kapłani dla białoruskich wspólnot greckokatolickich będą w przyszłości wyświęcani przez biskupów obrządku łacińskiego białoruskich diecezji Kościoła rzymskokatolickiego lub nuncjuszy apostolskich.

Źródło: east24.info

Fot. Radio Svaboda

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)