W miejscowości Szczorse pod Nowogródkiem został wystawiony na sprzedaż budynek dawnej wędzarni w majątku Chreptowiczów. Proponowana cena to zaledwie 37 rubli (ok. 50 zł). Licytacja odbędzie się 7 sierpnia.

Budynek jest wpisany do Państwowego Rejestru Zabytków Historyczno-Kulturowych i znajduje się pod ochroną Nowogródzkiego Rejonowego Komitetu Wykonawczego. Zgodnie z warunkami aukcji nowy właściciel musi opracować i zatwierdzić projekt odbudowy nie później niż dwa lata po zawarciu umowy. Nie wiadomo, na co można przerobić dawną wędzarnię.

Zabytek wystawiono na sprzedaż już nie po raz pierwszy. Ostatnia próba miała miejsce w lutym 2023 roku. Wtedy za obiekt żądano 9950 rubli, ale nikt budynku nie kupił. Teraz cena została obniżona do jednej podstawowej wartości, czyli 37 rubli.

fot. onliner.by

fot. onliner.by

Od dłuższego czasu odnowieniem kompleksu pałacowego Chreptowiczów zajmowała się fundacja „Szczorse i Chreptowicze”. W czasie swojej działalności na terenie kompleksu fundacja organizowała wraz z wolontariuszami akcje sprzątania dworu. Dzięki wolontariuszom udało się zebrać fundusze na dach dla “Murowanki”, odzyskać i sprowadzić z powrotem do ojczyzny księgi ze zbiorów jednej z najbogatszych w Europie Wschodniej, biblioteki Chreptowiczów. Jednak w 2021 roku decyzją Sądu Obwodowego w Grodnie fundacja została zlikwidowana.

Рэшткі былога палаца Храптовічаў.JPG

Pozostałości po pałacu Chreptowiczów (fot. wikipedia.org)

undefined

“Murowanka” Chreptowiczów (fot. wikipedia.org)

undefined

Budynek dawnej biblioteki (fot. wikipedia.org)

Późnobarokowy pałac w Szczorsach wybudowano w latach 1770 – 1776 na zamówienie podkanclerza litewskiego Joachima Litawora Chreptowicza. Pałac zaprojektował włoski architekt Józef de Sacco. Z głównego budynku pozostały jedynie fundamenty. Zachowały się: oficyna, biblioteka, w której niegdyś planowane było muzeum Mickiewicza, a także zabudowania gospodarcze. Zgromadzone przez Chreptowiczów bogate kolekcje książek (ok. 8 tys. tomów), map, sztychów i malarstwa zostały wywiezione po 1914 r. i znajdują się częściowo w Kijowie, częściowo w Moskwie. Dwór był otoczony parkiem założonym w drugiej połowie XVIII w.

undefined

Pałac Chreptowiczów w 1894 roku (fot. radzima.net)

Źródło: wb24.org/hrodna.life/wikipedia.org

Wysyłam
Ocena czytelników
5 (2 głosów)