W Łukowie (woj. lubelskie) odsłonięto mural poświęcony bohaterom Powstania Styczniowego na Podlasiu – księdzu Stanisławowi Brzósce i jego adiutantowi por. Franciszkowi Wilczyńskiemu. Powstańczy dowódca ksiądz Brzóska wraz z adiutantem został powieszony przez Rosjan w Sokołowie Podlaskim, a jego ciało pogrzebano na terenie twierdzy brzeskiej na obecnej Białorusi.

W uroczystości wziął udział minister kultury i dziedzictwa narodowego, prof. Piotr Gliński, który podkreślił znaczenie pamięci w kształtowaniu tożsamości narodowej.

“Nie bylibyśmy szczęśliwym narodem, szczęśliwymi wspólnotami lokalnymi, bez szacunku dla naszej pamięci, historii, dla naszych poprzedników. To jest potrzebne także dla przyszłych pokoleń. Bez pamięci, tożsamości i bez odwoływania się do 160 rocznicy Powstania Styczniowego, do bohaterów, którzy oddali życie za Ojczyznę, nie moglibyśmy się rozwijać, budować Polski i naszych wspólnot lokalnych, przyjaznych i bezpiecznych dla kolejnych pokoleń” – powiedział minister prof. Piotr Gliński.

Oddział księdza Brzóski, zwany “Ćwiekami” walczył na terenie historycznego Podlasia. Uczestniczył w bitwach pod Siemiatyczami, Woskrzenicami, Gręzówką, Włodawą, Sławatyczami i Fajsławicami.

Ilustracja

Fotoportret księdza Stanisława Brzóski (fot. wikimedia commons)

W 1865 roku w wyniku zdrady został pojmany przez funkcjonariuszy carskiej policji wraz z adiutantem Franciszkiem Wilczyńskim. Bohaterski ksiądz wraz z adiutantem został stracony na Rynku w Sokołowie Podlaskim, miejscowości, w której rozpoczął swoją kapłańską i patriotyczną działalność. Jego ciało prawdopodobnie spoczywa w jednej z fos twierdzy brzeskiej na terenie obecnej Białorusi.

Pamięć o bohaterskim kapłanie jest wciąż żywa wśród polskiej społeczności Brześcia. W 2020 roku w mieście nad Bugiem z inicjatywy polskiej działaczki Anny Paniszewej powstała Drużyna Harcerska im. ks. Stanisława Brzóski, która za cel swojej działalności postawiła odzyskanie miejsca jego pochówku oraz postawienie krzyża.

Źródło: wb24.org/gov.pl/muzhp.pl

Fot. Jacek Domiński/Gov.pl

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)