W piątek, 11 sierpnia, w Sokołach na Podlasiu odbędą się uroczystości upamiętniające 86. rocznicę „operacji polskiej” NKWD. W wyniku sowieckiego ludobójstwa zginęło ponad 110 tys. Polaków. Organizatorem obchodów jest Fundacja Młode Kresy oraz władze samorządowe.

Główne uroczystości odbędą się pod pomnikiem ofiar operacji polskiej NKWD w Sokołach. Jest to pierwszy i jedyny w Polsce monument upamiętniający ofiary tego zapomnianego ludobójstwa.

Program obchodów 86. rocznicy rozpoczęcia jednej z największych akcji ludobójczych w historii Europy został zapowiedziany we wtorek na konferencji prasowej w Białymstoku, w której udział wzięli m.in. wicewojewoda podlaski Tomasz Madras, wójt gminy Sokoły Józef Zajkowski oraz prezes Fundacji Młode Kresy Mirosław Kapcewicz.

Była to zbrodnia o charakterze ludobójstwa, ponieważ celem jej była eksterminacja Polaków zamieszkujących, przede wszystkim, zachodnie rejony ZSRS. Z rąk NKWD zginęło ponad 100 tys. Polaków, a drugie tyle padło ofiarą wywózek na Syberię i do Kazachstanu. Ta rocznica 11 sierpnia związana jest z rocznicą podpisania rozkazu szefa NKWD Jeżowa, który rozpoczął tę operację – przekazał wicewojewoda.

Nawiązujemy również do czasów dzisiejszych. Widzimy, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Widzimy jaką politykę wobec mniejszości polskiej stosuje pseudo prezydent Aleksander Łukaszenka. Wręcz naśladuje wzorce sowieckie. Widzimy, co się dzieje również w Rosji. Napadła na niepodległą Ukrainę. Próbuje zawłaszczyć jej teren. Tak jak w tamtych czasach dokonuje ludobójstwa. Giną przede wszystkim Ukraińcy, ale także przedstawiciele innych narodowości w tym Polacy – powiedział prezes Fundacji Młode Kresy Mirosław Kapcewicz.

„Operacja polska” NKWD była jedną z największych zbrodniczych akcji przeprowadzonych przez władze sowieckie według kryteriów narodowościowych w okresie Wielkiego Terroru lat 30. Impulsem do starannie zaplanowanej eksterminacji Polaków był rozkaz numer 00485 z 11 sierpnia 1937 roku, wydany przez komisarza spraw wewnętrznych Nikołaja Jeżowa i zatwierdzony przez Stalina oraz Biuro Polityczne WKP(b). Gdziekolwiek żyli Polacy, trwała bezwzględna wojna przeciwko nim – jeńców nie brano. Strzelano w tył głowy – jak później, w 1940 roku, do oficerów w Katyniu, Charkowie, Smoleńsku i Kalininie (dzisiejszy Twer).

Program uroczystości:

11:00 – msza święta w kościele Wniebowzięcia NMP w Sokołach
12:00 – uroczystości pod pomnikiem ofiar operacji polskiej NKWD
13.15 – referat o ludobójstwie NKWD na Polakach
13.50 – referat o sytuacji Polaków na Białorusi w obliczu postsowieckiego reżimu Aleksandra Łukaszenki
14.20 – pokaz filmu “Zakazana narodowość”

Fot. PAP/Mediaroom

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)