Niedawno w Nieświeżu odbył się festiwal kwiatów – „Kwiaty Pałacu”. W jednym z najpiękniejszych zabytków Białorusi, na Zamku Radziwiłłów w Nieświeżu, odbywały się warsztaty z plecenia wianków, tańce historyczne, jarmark i profesjonalny konkurs florystów. Ale, jak powiedzieli organizatorzy, główną ideą było stworzenie gobelinu ze świeżych kwiatów.

Zamek w Nieświeżu był główną rezydencją wielkiej rodziny Radziwiłłów. Mieszkając w Wielkim Księstwie Litewskim w XV-XVIII wieku, magnaci z Nieświeża zajmowali najważniejsze stanowiska państwowe, administracyjne i wojskowe.

Aby udekorować dawną rezydencję Radziwiłłów, do Nieświeża przybyli floryści z całej Białorusi.

Święto „Kwiaty Pałacu” po raz pierwszy odbyło się w 2022 roku. Według organizatorów impreza ta stała się prawdziwym powiewem świeżego powietrza dla wszystkich florystów w kraju i po prostu osób ceniących sobie piękno. Planuje się, że święto stanie się corocznym wydarzeniem.

Źródło: wb24.org/onliner.by

Fot. Onliner

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)