W okresie międzywojennym Oszmiana znalazła się w województwie wileńskim, a obecnie jest miastem rejonowym w obwodzie grodzieńskim. Miasto miało nie tylko klimatyczne uliczki, ale i urokliwe kamienice. Zobacz wyjątkowe zdjęcia przedwojennej Oszmiany.

W czasach II Rzeczypospolitej Oszmiana stała się miastem powiatowym w województwie wileńskim. Wtedy zaczęła się odradzać lokalna gospodarka. Przez wiele lat w mieście funkcjonowały zakłady przemysłowe, w tym pracownia garbarska, tartak i przedsiębiorstwo produkujące drożdże. Miasto posiadało własną elektrownię.

W dwudziestoleciu międzywojennym miasto stało się czynnym ośrodkiem życia kulturalnego. W mieście powstały teatr publiczny i gimnazjum im. Jana Śniadeckiego, wybudowano stadion. Przy ulicy Piłsudskiego znajdował się szpital państwowy, liczący 60 łóżek. W mieście pracowało 15 lekarzy. Ok. 1930 r. usprawniono komunikację między z Wilnem, do którego odtąd odjeżdżało codziennie nawet siedem autobusów.

Fot. fotopolska.eu, osh.by, facebook.com/oszmiana, karta.org.pl

Wysyłam
Ocena czytelników
5 (1 vote)