Dekret podpisany przez Aleksandra Łukaszenkę, zgodnie z którym ambasady białoruskie nie będą już wydawać paszportów obywatelom Białorusi mieszkającym na stałe za granicą, opublikowano we wtorek wieczorem w portalu pravo.by.

Od teraz wyrobienie lub zmiana białoruskiego paszportu będzie możliwa wyłącznie w organach spraw wewnętrznych w miejscu jego zamieszkania w kraju. Paszporty biometryczne można będzie również wymienić w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Ponadto wyłączona jest klauzula dotycząca prawa misji dyplomatycznej lub instytucji konsularnej do przedłużenia okresu ważności paszportów znajdujących się za granicą.

Dekret wchodzi w życie po jego oficjalnej publikacji. Zacznie obowiązywać od godziny 00:00 7 września.

Wczoraj Swietłana Cichanowska powiedziała portalowi Zerkało, że jej Biuro i Zjednoczony Gabinet Przejściowy prowadzą konsultacje z krajami, w których przebywają Białorusini, w celu rozwiązania problemów na szczeblu ustawodawczym i wykonawczym. Według niej w tym miesiącu odbędą się konsultacje z Komisją Europejską, polityk zamierza poruszyć tę kwestię także przed Parlamentem Europejskim i podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Po sfałszowanych przez reżim wyborach prezydenckich oraz rozpoczętej po protestach kampanii represji politycznych Białoruś opuściło kilkaset tysięcy obywateli. Najwięcej wyjechało do Polski i Litwy. Teraz, gdy skończy im się ważność paszportów krajowych, będą musieli posługiwać się dokumentami tymczasowymi w krajach pobytu.

Źródło: wb24.org/east24.info/zerkalo.io

Fot. vcmr.by

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)