Zjednoczony Gabinet Przejściowy opublikował zalecenia dla obywateli Białorusi za granicą w związku z zawieszeniem wydawania paszportów przez placówki dyplomatyczne podległe reżimowi Łukaszenki.

Publikujemy listę przygotowaną przez Biuro do spraw zagranicznych Zjednoczonego Gabinetu Przejściowego wspólnie z „Ambasadami Ludowymi Białorusi”:

  • Nie wracaj na Białoruś, jeśli obawiasz się represji. Wolność i zdrowie są ważniejsze.
  • Jeżeli grozi Ci prześladowanie polityczne na Białorusi, złóż wniosek o ochronę międzynarodową i uzyskaj paszport genewski lub inny dokument podróży. Jest to skomplikowany, ale niezawodny sposób legalizacji w kraju i niezależny od ambasad ani władz Białorusi. O ochronę międzynarodową możesz ubiegać się w policji, służbach migracyjnych i granicznych.
  • Jeśli posiadasz zezwolenie na pobyt w kraju, możesz uzyskać „paszport cudzoziemca”. Taki dokument jest wydawany przez wiele krajów, w których mieszkają Białorusini: Polska, Litwa, Niemcy, Austria, Irlandia, Włochy, Słowenia, Hiszpania, Czechy, Gruzja, Wielka Brytania, Estonia, Norwegia, Luksemburg, Finlandia, Łotwa itp.

Aby uzyskać paszport, należy skontaktować się z odpowiednią służbą MSW w kraju zamieszkania, napisać wniosek z prośbą o wydanie „paszportu cudzoziemca” i uzasadnić, dlaczego nie można uzyskać paszportu białoruskiego:

  1. od 7 września 2023 r. ambasady Białorusi wstrzymują wydawanie paszportów oraz rejestrację w konsulatach (załącz dekret z tłumaczeniem na język kraju przyjmującego);
  2. powrót na Białoruś jest dla Ciebie niebezpieczny, gdyż możesz zostać aresztowany na granicy. Przykłady są określone w Informatorze represji.
  3. z Twojego kraju na Białoruś nie kursują pociągi ani samoloty z powodu sankcji europejskich.

Zjednoczony Gabinet Przejściowy przypomina, że obecnie trwają prace nad uznaniem paszportu narodowego Białorusi. Projekt paszportu został przedstawiony na konferencji „Nowa Białoruś” na początku sierpnia.

Źródło: wb24.org/reform.by

Fot. Służba prasowa Biura Swietłany Cichanowskiej

Wysyłam
Ocena czytelników
5 (1 vote)