Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau spotkał się we wtorek z przedstawicielami Fundacji Młode Kresy. Rozmowa dotyczyła obecnej sytuacji Polaków na Wschodzie.

W spotkaniu wzięli udział Mirosław Kapcewicz – prezes Fundacji Młode Kresy, polski historyk i politolog, wieloletni działacz polskiej organizacji na Białorusi Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej oraz Olgierd Dobrowolski – członek Fundacji, wiceprezes Stowarzyszenia „Racja”, działacz mniejszości polskiej na Ukrainie.

Głównym tematem rozmowy była sytuacja mniejszości polskiej, w tym młodzieży, zamieszkującej Białoruś, Litwę, Łotwę i Ukrainę. Przedstawiciele organizacji przedstawili także swoje propozycje oraz działania, które są obecnie podejmowane przez Fundację w ramach pomocy dla Polaków ze Wschodu.

Działacze wręczyli Ministrowi Zbigniewowi Rauowi wydane przez Fundację publikacje: „Aspiracje i dylematy młodych Polaków na Białorusi”, „Aspiracje i dylematy młodych Polaków na Litwie” oraz „Polityka władz Białorusi wobec mniejszości polskiej w latach 1994-2022”.

Fundacja Młode Kresy została powołana w 2015 roku przez aktywistów wywodzących się ze środowiska „Polacy Grodzieńszczyzny”, którzy przyjechali do Polski zdobywać wykształcenie na polskich uczelniach. Do Polaków z Białorusi w budowaniu nowej organizacji dołączyli ich rodacy m.in. z Litwy, Ukrainy i Łotwy.

Fot. Barbara Milkowska/MSZ

Wysyłam
Ocena czytelników
5 (1 vote)