Białoruskie MSW chce pociągać do odpowiedzialności karnej obywateli, którzy nie poinformowali o posiadaniu zezwolenia na pobyt za granicą.

Według resortu ponad 6,5 tys. Białorusinów zgłosiło posiadanie takich dokumentów organom spraw wewnętrznych i służbom dyplomatycznym.

„Departament dysponuje informacjami o osobach posiadających zagraniczne obywatelstwo lub zezwolenie na pobyt. Dlatego w przypadku obecności tych dokumentów zaleca się niezwłoczne zgłoszenie tego faktu w celu uniknięcia dalszej odpowiedzialności, której wprowadzenie jest obecnie opracowywane” – ostrzega białoruskie MSW.

Przypomnijmy, że 11 lipca na Białorusi weszła w życie znowelizowana ustawa „O obywatelstwie”, która między innymi zobowiązuje obywateli kraju do powiadamiania organów państwowych o uzyskaniu zagranicznego obywatelstwa, zezwolenia na pobyt lub innych dokumentów uprawniających do świadczeń w innym kraju (np. Karta Polaka).

Obecnie prawo przewiduje obowiązek powiadomienia organów państwowych w ciągu trzech miesięcy od otrzymania dokumentów zagranicznych, ale nie ma odpowiedzialności za niedopełnienie tego wymogu. Łukaszenkowskie MSW zdaje sobie sprawę z tej „luki” i już grozi, że w razie potrzeby ją uzupełni.

Źródło: wb24.org/zerkalo

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)